BNL MD
#

Stikketak lagt på gamlemåten i Trysil

Det gamle bølgeblikktaket hadde sett bedre dager og snøen lå i fonner inne på loftet. Det var liten tvil om at huset måtte ha nytt tak. Men under platene fant vi det originale stikketaket fra 1898 og en gammel byggeskikk skulle bli brakt til live

Vi startet med å å undersøke hva som var den lokale byggeskikken i Trysil. Vi gikk blant annet på stikketakskurs i regi av Anno Museum Trysil og Engerdal sommeren 2017. Vi så på gamle bilder, leste det vi kunne komme over på nettet og snakket med håndverkere og lokale.

Forarbeidet startet så sommeren 2018. Vi tok først av bølgeblikkplatene. Vi dokumenterte så det gamle tre-lags stikketaket, hvilket leggemønster det var, dimensjoner på stikker osv. Under stikkene var det et åpent taktro. Vi fjernet det gamle stikketaket før vi la tett undertak i tre, som vi så dekket med diffusjonsåpen takpapp. Taket kunne da trygt stå vinteren over.

 

 

DJI_0015.jpeg

Under blikktaket lå det en tekking med stikker, den ble godt dokumentert før eierne tok fatt på det videre arbeidet. Foto: Villa Wessel

 

200kvm / ca 16.000 stikker i høyeste kvalitet av senvokst furu ble bestilt inn via Sømåen Tradisjonshåndverk ved Henning Søndmør fra Solvarbo Timring og Byggnadsvård. Trevirke blir hogget, tilvirket og buntet på vintertid for levering på våren.

 

 

Villa Wessel

I 2017 tok familien Wessel over et gammelt landhandleri anno 1898 i Jordet i Trysil. Da hadde den store sveitservillaen stått tom i flere tiår. Nå settes huset i stand igjen etter antikvariske prinsipper. Følg Bianca, Børre, Beatrice og Amélie og hus-prosjektet deres "Fra forfall til fordums prakt' på www.villawessel.com

IMG_8723.jpg

For stukken spon er det avgjørende at materialene har god kløv og lite kvist. Foto: Villa Wessel

IMG_6103.jpg

Her demonstrerer Beatrice (17) tilvirking av stikker med stikkekniv. Foto: Villa Wessel

 

I løpet av prosessen arrangerte vi også et eget kurs. I samarbeid med Fortidsminneforeningen kunne vi invitere håndverkere og huseiere til et to-delt kurs: høsten 2018 hadde vi en teoridel, et innføringskurs i stikketakslegging ledet av håndverker Arild Teppen. Dette var etterfulgt av en praktisk del, ledet av håndverker Henning Søndmør våren 2019.  

Sommeren 2019 satte vi opp et basseng med pumpe fra elven for å fukte stikkene før legging. Godkjent stillas ble leid inn og montert. Rei (rettesnor i for av bord) og spikerkasse ble laget på mål. Lekter og sløyfer ble montert på undertaket. Håndlagde drypplister, på mål etter originalen, ble montert før blikkenslager kunne legge opp nye takrenner. Først da var vi klare til å legge stikker!

 

IMG_6620.jpeg

Her sees reia og spikerkassen som fungerer som anlegg for stikkene. Foto: Villa Wessel

IMG_2159.jpeg

Tekking med stikker gjøres ofte som en dugnad, på Villa Wessel var det minimum fire personer i arbeid. Foto: Villa Wessel

 

Stikketaket ble lagt i 3-lag; De første tre lagene lagt kant i kant; det første laget med 1/3 lengde stikker, det neste med 2/3 lengde og det tredje laget med full lengde, før neste legg opp. Stikkene ble lagt med innstikksiden ned. Videre var yteveden ut, sånn at kjerneveden på stikkene kom under den neste, overliggende stikken. Hver stikke ble spikret med en tynn trådspiker i 65mm lengde. Ved hjelp av reia og spikerkassen ble radene rette, i flukt med taket.  

Raskest gikk det da vi var minimum fire personer i arbeid, to som dro opp og sorterte stikkene og to som tekket. Nok hammere og hansker i tillegg til godt arbeidstøy er å anbefale. Vi var også uheldige med været, så det kan være lurt med regntøy tilgjengelig også.

 

 

Som avslutning på mønet ble det brukt bord som ble spikret sammen og det ble lagt kobberbeslag under dette for å motvirke etablering av sopp og mose og for å forlenge levetiden på taket. 

Til slutt må vi få si at noe av det hyggeligste med å legge stikketak er ikke bare hvor sosialt det er, med familie og venner på dugnad. Det var også veldig stas å kunne få benytte anledningene til mye videreformidling, særlig til lokale skoleklasser med elever fra 10 til 17 år som kom for å se og som også fikk tilvirke sine egne stikker. Det var også gøy med kurs for huseiere og håndverkere i tillegg til alle å oppleve den voldsomme interessen fra lokale og tilreisende som tok turen innom.

Sist men ikke minst så ble stikketaket lagt på gamlemåten, på dugnad noe som er en viktig del av prosjektet. Resultatet er at vi nå er et stort skritt videre med å tilbakeføre Villa Wessel til sitt opprinnelige tidsriktige uttrykk, ‘fra forfall til fordums prakt’.

Selv har vi gitt oss en klapp på skulderen og ser at vi nå er et stort skritt videre med å tilbakeføre Villa Wessel til sitt opprinnelige tidsriktige uttrykk, ‘fra forfall til fordums glans’.

 

E6293C16-A6B4-4F7E-803D-ED92AA13E182.jpg
;
;