BNL MD
#

Norsk Kulturarv

Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon med formål å sikre kulturarven vår for kommende generasjoner gjennom bærekraftig bruk langs kysten, i innlandet og i bystrøk. Organisasjonen er åpen for medlemskap for bedrifter, kommuner, fylkeskommuner, regionråd, organisasjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen Norsk Kulturarv ble opprettet i 1993 av Oppland fylkeskommune og har i dag 29 innskytere av egenkapital, i hovedsak fra offentlige sektor. 

Norsk Kulturarv skal i følge punkt 2 i vedtektene:

  • Ivareta interessene til eiere og brukere av fredete og verneverdige kulturminner
  • Arbeide for og delta aktivt i forsvarlig næringsutnytting av kulturarven
  • Gjennom økonomisk og faglig bistand drive aktivt kulturminnevern med hele landet som arbeidsområde
Nettside
Adresse
Edvard Storms veg 26 2680 Vågå,
Telefon
46 97 51 00
Kontaktpersoner
Erik Lillebråten
Direktør
909 71 257 Send e-post
Tor Valdvik
Kommunikasjonssjef
951 76 019 Send e-post