BNL MD
Trehus på Briskeby i sveitsergotikk. Foto: Svein Solhjell
Trehus på Briskeby i sveitsergotikk. Foto: Svein Solhjell

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

Fortidsminneforeningens fylkesavdeling i Oslo og Akershus.

En av foreningens viktigste oppgaver er å arbeide for økt forståelse for tradisjonshåndverk og overføring av håndbåren kunnskap. Fortidsminneforeningen arrangerer derfor kurs, seminarer og den årlige bygningsverndagen. Forening har dessuten et kompetente bygningsvernutvalg som sikrer både kvalitet i de praktiske bygningsvernkursene og i rådgivingstjenestene som tilbys.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus arbeider for bevaring av kulturminner, blant annet ved å bidra inn i politiske prosesser med innspill, påvirkning og fakta.

Fremtid for fortiden er avdelingens medlemsblad og har eksistert siden 1972. Bladet tar sikte på å være en kilde til kunnskap om kulturminnevern, men har et spesielt fokus på Oslo og Akershus. Et viktig mål for redaksjonen er å gjøre godt fagstoff tilgjengelig for avdelingens medlemmer.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus har kontorer på Vøienvolden gård i Maridalsveien 120 og er åpent hver dag mellom kl. 10.00 og kl. 15.00.

Nettside
Adresse
Vøienvolden gård, Maridalsveien 120
Telefon
97 00 58 58
Kontaktpersoner
Elin Hallberg
Daglig leder
97 00 58 58 Send e-post
Anne Aarvig Falster
Bygningsvernkonsulent
41 63 64 59 Send e-post
Mari Finne
Vernesaksansvarlig (deltid)