Foreninger

Fortidsminneforeningen har ett hovedkontor og 18 fylkesavdelinger, men det er mange andre foreninger som også jobber for kulturminner og bevaring av bygningsarven