BNL MD
#

Norsk Håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke.

Norsk håndverksinstitutt ble etablert i 1987. Formålet var å ta vare på og videreføre tradisjonelle håndverksfag og håndverkskunnskap som er i ferd med å forsvinne.Håndverksinstituttet arbeider med dokumentasjons- og opplæringsprosjekter for overføring av håndverksteknikker fra en tradisjonsbærer til en fagperson.

Sekretariatet for små og verneverdige fag arbeider spesielt med de minste håndverksfagene som fører fram til svennebrev. Håndverksinstituttet har dessuten en treårige stipendiatordningen for håndverkere  som legger til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap på et høyt utøvende nivå.

 

Nettside
Adresse
Maihaugvegen 1 2609 Lillehammer
Telefon
+47 906 38 213
Kontaktpersoner
Eivind Falk
Instituttleder
+47 991 50 862 Send e-post
Tore R.Tøndevold
Rådgiver, stedfortreder for instituttleder
+47 924 62 263 Send e-post
Inger Smedsrud
Rådgiver, leder for Sekretariatet for små og verneverdige fag
+47 995 04 225 Send e-post

Relevante artikler