BNL MD
Fra vestveggen, Nidarosdomen. Foto: CEWG
Fra vestveggen, Nidarosdomen. Foto: CEWG

Nidaros Domkirke Restaureringsarbeider

Bygghytta ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er av Stortinget utpekt til å være et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein. I tillegg til å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården skal Restaureringsarbeider bevare og videreutvikle de tradisjonelle håndverkene

Kompetansen som utvikles ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) skal komme allmennheten til gode. Innenfor for sitt kompetanseområde gir NDR råd og veiledning, samt utfører restaureringsoppdrag for både offentlige og private.

Ved NDR arbeider praktikere og teoretikere sammen om utredninger og analyser. Senteret har kompetanse på tilstandsvurderinger, registrering, kartlegging, dokumentasjon og bygningshistorisk analyser.

NDR har flere verksteder:

  • Steinverkstedet
  • murerverkstedet
  • Smie
  • Gipsverksted
  • Glassverksted 
  • Snekkerverksted

NDR avholder dessuten flere kurs og seminarer for de som er interessert.

Nettside
Adresse
Bispegaten 11 7012 Trondheim
Telefon
73 89 08 00
Kontaktpersoner
Rune Langås
Fagleder restaurering
415 31 565 Send e-post
Marie Louise Anker
Avdelingsdirektør restaurering
415 31 575 Send e-post