Samisk bygning, Sjærstad i Nordland. Foto: Marte Boro
Samisk bygning, Sjærstad i Nordland. Foto: Marte Boro

Nordnorsk Bygningsvernsenter

Nordnorsk bygningsvernsenter er en avdeling i stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Senter tar på seg mindre restaureringsoppdrag og gir veiledning og råd ved behov. Nordnorsk bygningsvernsenter er lokalisert på Gratangen

Les mer
Nettside
Adresse
Hellarbogen 9470 Gratangen
Telefon
77020370
Kontaktpersoner
Terje Flaaten-Stokka
Direktør
406 41 015 Send e-post

Hovedmålet for senteret er å være et rådgivende organ og en aktiv utøver innen restaurering av bygninger innenfor kulturminnevernet i Nord-Norge. Det arbeides med å bygge et samarbeid mellom hårndverksutøvere, både fra nye og gamle fag, i hele Nord-Norge. Senteret tar sikte på å skape et nettverk for fagfolk som har samme forståelse for ivaretakelse av antikvariske bygninger og anlegg. Det arrangeres ulike kurs for interesserte i Finmark og Troms.