#

Bygningsvernsenteret Voss og Hardanger

Bygningsvernsenteret i Voss/Hardanger er opprettet for å bevare og spre kunnskap om den vestnorske byggeskikken. Det arbeides for å få en revitalisering og praktisering av handlingsboren kunnskap. Senteret er en del av Vestnorsk kulturakademi.  

Les mer
Nettside
Adresse
Magasinvegen 26, 5705 Voss
Telefon
907 47 453
Kontaktpersoner
Erik Aakre
Daglig leder
907 47 453 Send e-post

Bygningsvernsenteret setter freda og verneverdige bygninger på dagsordenen. Det arbeides med å utføre restaureringsoppdrag hvor det samtidig arrangeres kurs i sentrale håndverksteknikker og materialkunnskap for oppdragsgiver og andre interesserte. Bygningsvernsenteret samarbeider blant annet med Byggmesterforbundet Voss/Hardanger, region Vest og fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune.