Flott skifertak og veranda med detaljer, Vågå i Oppland. Foto: Christel Wigen Grøndahl
Flott skifertak og veranda med detaljer, Vågå i Oppland. Foto: Christel Wigen Grøndahl

Bygningsvernrådgivere i Innlandet

Oppland fylkeskommune har lagt til rette for en lokal rådgivingstjeneste i form av et fylkesnettverk av bygningsvernrådgivere med base i regionmuseene.

Les mer
Nettside
Adresse
Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404, Bedriftsenteret, 2325 Hamar
Telefon
62 00 08 80
Kontaktpersoner
Trond Raddum
Bygningsvernrådgiver, Mjøsmuseet
997 08 018 Send e-post
Dag Lindbråten
Bygningsvernrådgiver, Randsfjordmuseene
950 22 367 Send e-post
Odd Arne Rudi
Bygningsvernsenter, Valdresmusea
976 89 065 Send e-post
Håvard Syse
bygningsvernrådgiver, Gudbrandsdalmusea
456 05 347 Send e-post
Lars Stålegård
Bygningsvernrådgiver, Randsfjordmuseene
45 86 39 15 Send e-post

Bygningsvernrådgiverne arbeider utadrettet for å gjøre bygningsvernet mer synlig og tilgjengelig for folk flest. De tilbyr gratis råd og veiledning i forbindelse med planlagte tiltak på fredet og verneverdig bygningsmasse og hjelp med tilskuddssøknader, innenfor en ramme på ett dagsverk.

Ved behov for mer omfattende dokumentasjon/forundersøkelser blir det formidlet kontakt med kvalifiserte håndverkere som kan ta på seg oppdraget som ordinært arbeid. Bygningsvernrådgiverne betjener også skoleelever, håndverkere, kommunene og fylkeskommunen.

tillegg har Fylkeskommunen avtale med Maihaugen om kjøp av rådgivningstjenester i Gausdal-, Lillehammer- og Øyer-regionen og Jeanette Myhre Ernst i Midt-Gudbrandsdalen (Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron). Henvendelser i disse områdene rettes til kulturarvenheten i fylkeskommunen, Tlf. 48 10 13 57, e-post: tore.robergshagen@oppland.org