#

Bygningsvernprosjektet i Bodø

Bygningsvernprosjektet i Skjerstad ble etablert allerede i 1992 for å bevare bygningene i området. I dag er Skjerstad en del av Bodø kommune og prosjektet tar på seg arbeid også utenfor kommunegrensen.

Les mer
Adresse
Bygningsvernprosjektet, 8100 Misvær
Telefon
909 76 119
Kontaktpersoner
Arnstein Brekke
Åge Bergquist

Bygningsvernprosjektet arbeider i hovedsak med å reparere og dokumentere eldre bygninger og handverk. Prosjektet er finansiert av Bodø kommune.