Risør. Foto: Tanja Røskar
Risør. Foto: Tanja Røskar

Bygningsvern i Aust-Agder

Bygningsvern i Aust-Agder skal styrke håndverkskompetansen i fylket, sikre rekruttering til håndverksfagene og øke kunnskapen og omkring bygningsvern og verneverdier hos kommuner, eiere og håndverkere.

Les mer
Nettside
Adresse
Ragnvald Blakstadsvei 1, 4838 Arendal
Telefon
958 15 593/ 37 01 73 00, Sentralbord fk
Kontaktpersoner
Ragnhild Dietrichson
Rådgivar, bygningsvern
95815593 Send e-post

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for vern av bygninger og anlegg i hele fylket. Aust-Agder har en rik bygningsarv med mange verdifulle bygninger og bygningsmiljøer.

Les mer på Aust-Agder fylkeskommunes nettsider