Smijernsrekkverk, Folkemuseet på Bygdøy. Foto: CEWG
Smijernsrekkverk, Folkemuseet på Bygdøy. Foto: CEWG

Byggnettverket

Byggnettverket har som formål å styrke den faglege posisjonen og gjera musea meir synlege i arbeidet med bygnings- og fartøyvern.

Les mer
Nettside
Adresse
Nordenden 14, 4230 SAND
Telefon
480 01 359
Kontaktpersoner
Grete Holmboe
Avdelingsleder og antikvar
480 01 359 Send e-post

Nasjonalt nettverk for bygningsvern og handverkskompetanse på museum, Byggnettverket, blei etablert 28.01.2003 på oppmoding frå tidlegare ABM-utvikling og på initiativ frå Hedmarksmuseet, Ryfylkemuseet, Rørosmuseet og Sunnmøre museum.

Ryfylkemuseet er leiar for Byggnettverket og har ansvar for innkalling til møtet.
I 2014 blei det valt eit AU for nettverket. AU førebur møte i samarbeid med arrangør og blir innkalla når større saker skal avgjerast.