Foto: Akershus bygningsvernsenter
Foto: Akershus bygningsvernsenter

Akershus bygningsvernsenter

Bygningsvernsenteret er en utadrettet del under MiA - Museene i Akershus. Senteret reiser ut på befaringer til eiere av verneverdige hus og driver kurs i tradisjonshåndverk og bygningsvern for håndverkere. 

Les mer
Nettside
Adresse
Strømsveien 74, Postboks 168, 2011 Strømmen
Telefon
474 71 980 / 997 42 000
Kontaktpersoner
Margret Lie Wessel
Daglig leder
997 420 00 Send e-post
Per Willy Færgestad
Rådgivningskonsulent og håndverker
480 73 153 Send e-post
Edvard Undall
Rådgivningskonsulent og håndverker
22055537 Send e-post

Bygningsvernsenterets målsetning er å jobbe for:

  • Istandsette og bevare verneverdige bygninger etter «antikvariske prinsipper»: dvs. med tradisjonelle håndverks- og vedlikeholdsmetoder.
  • Forbedre kompetansen til håndverkere som jobber med bevaringsverdige bygninger. 
  • Øke antall håndverkere som er kvalifisert til å påta seg istandsetting av verneverdige bygninger.
  • Veilede private eiere og kommuner om istandsetting og vedlikehold av eldre bygninger i Akershus.
  • Gi veiledning om tilskuddsordninger og søknadsskrivning. 
  • Gi rådgivning og inspirere til ny bruk og bidra til verdiskaping ved bevaring av eldre bygningsmasse.
  • Formidling av bygningsarven til folk generelt, om tradisjonshåndverk, byggeskikk og arkitektur.
  • Formidle bygningsarven som kilder til kunnskap om tidligere tiders levesett.