BNL MD

Ladestedene Son, Hvitsten og Hølen

Reparasjon, vedlikehold og bevaring

I Vestby kommune ligger de tre gamle ladestedene Hvitsten, Son og Hølen. Stedene har bevart mye av «den gamle sjarmen». Slike små trehusbyer er det svært få av i Norge. I europeisk perspektiv er de enda mer sjeldne. Vi som forvalter og bygger og bor på disse stedene har derfor et stort ansvar for å holde de unike bygningsmiljøene ved like.

Store deler av disse ladestedene er gjennom reguleringsplaner regulert til bevaring. Planenes formål er blant annet å bevare og videreutvikle de historiske, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle og miljømessige verdier som disse stedene representerer.

Bestemmelsene i planene stiller blant annet krav om at ny bebyggelse får utforming, dimensjoner og materialer som harmonerer med det eksisterende bygningsmiljøet, og at tilbakeføring skal tilstrebes når bevaringsverdig bebyggelse istandsettes utvendig, tilbygges eller påbygges. Det stilles også en rekke krav om hvilke detaljeringer som skal benyttes.

Å benytte riktige vinduer, teglstein, materialbruk og farger er viktig i bevaringssammenheng fordi slike detaljer er en viktig del av bygningsvernet. Fjerner man detaljene, endres også bygningenes karakter og egenart, noe som igjen forringer stedenes identitet og attraktivitet.

 

Last ned Pdf: Ladestedene Son, Hvitsten og Hølen. Reparasjon, vedlikehold og bevaring