Blaker skanse. Foto: Væring
Blaker skanse. Foto: Væring

Kulturminnekonsulenten Sørum kommune

Nettside
Adresse
Rådhuset Kuskerudvegen 11
Kontaktpersoner
Bodil Westby
Kulturminnekonsulent
63869824 Send e-post