#

Kommuneantikvaren i Steinkjer

Kommuneantikvaren arbeider med formidling gjennom blant annet byvandringer og foredrag

Kommuneantikvaren skal bidra med kulturminnekompetanse i plan- og byggesaksarbeidet i kommunen, arbeide med å gjøre ferdig og følge opp kulturminneplanen og andre relevante planer, gi informasjon og vegleiing til tiltakshavere i samband med plan- og byggesaker og  samarbeide med relevante fagmiljø lokalt og regionalt.

 

Adresse
Postboks 2530, 7729 Steinkjer
Telefon
74 16 90 00