#

Byantikvaren i Trondheim

Byantikvarens hovedmål er å sikre eldre bygninger og miljøer i Trondheim. Byantikvaren gir råd til eiere av eldre hus og er behjelpelig med å bidra til å finne ut av bygningers historie.

Les mer
Nettside
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Telefon
72 54 25 50
Kontaktpersoner
Mette Bye
Byantikvar
41 66 00 04 Send e-post
Gunnar Houen
Seniorrådgiver
72 54 25 90 Send e-post
Elisabeth Kahrs
Arkitekt
90 57 55 53 Send e-post

Byantikvaren er:

  • kommunens faglige rådgiver innen kulturminnevern.
  • en faggruppe i Miljøenheten, som ligger innenfor byutviklingsområdet i Trondheim kommune. 
  • bemannet med en kunsthistoriker og tre arkitekter som har kompetanse og erfaring innen kulturminnevern.

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved en stor del av byggesakene i Trondheim. Vi er da rådgivende både overfor publikum og Byggesakskontoret. Tiltakshaver eller ansvarlig søker kan også ta kontakt med Byantikvaren i forkant av en byggesak for eventuell avklaring og forhåndsuttalelse.