#

Byantikvaren i Stavanger

Byantikvaren arbeider for å ta vare på Stavangers kulturarv. Byantikvaren skal gi uttalelser til planer for å sikre at objekter eller områder som inngår i kommunens kulturminneplan, eller vurderes som verneverdige, reguleres til bevaring 

Les mer
Adresse
Olav Kyrres gate 23
Telefon
51 50 70 90
Kontaktpersoner
Hanne Windsholt
Byantikvar
51 50 75 69 Send e-post
Knut Haaland Grøttland
Rådgiver
51 50 79 29 Send e-post

Byantikvaren skal også informere om historisk bakgrunn, fotografier, tegninger og kart, rehabilitering, leverandører, låne- og tilskuddsordninger, med mer.