Høyland gamle rådhus, Sandnes. Foto: Gro Persson
Høyland gamle rådhus, Sandnes. Foto: Gro Persson

Byantikvaren i Sandnes

Byantikvaren har ansvar for den lokale kulturminneforvaltningen, antikvariske interesser og bidra til at Sandnes sin kulturarv blir tatt vare på for kommende generasjoner.

Byantikvarens ansvarsområder:

  • Bidra med faglige råd og uttalelser i bygge- og plansaker.
  • Rådgivning om vedlikehold og utbedring av eldre bygninger i samsvar med antikvariske retningslinjer.
  • Tildeling av tilskuddsmidler på antikvarisk grunnlag etter vedtatt regelverk og retningslinjer. Gi informasjon om kommunale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger for kulturminnetiltak.
  • Utarbeide kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer som kunnskapsgrunnlag for plan- og byggesaker. Men også for andre som ønsker å vite noe om byens kulturminner.
  • Tilgjengeliggjøre en oversikt de enkelte kulturminnene i Sandnes kommune.

 

Nettside
Adresse
Postboks 583, 4302 Sandnes
Telefon
51 33 50 00