Vinter på Røros. Foto: CEWG
Vinter på Røros. Foto: CEWG

Byantikvaren i Røros

Byantikvaren fungerer som kommunens rådgiver innenfor kulturminnefaglige og antikvariske spørsmål. De viktigste arbeidsområdene er Røros sentrum og Småsetran.

Les mer
Nettside
Adresse
Bergmannsgata 23, 7374 Røros
Telefon
72 41 94 00

I 1980 ble Røros som andre industristede, innskrevet på UNESCOs liste over Verdens Natur- og Kulturarv. En viktig begrunnelse for innskrivinga var den sammenhengende og godt bevarte trehusbebyggelsen. I 1993 gjorde ICOMOS Norge den første evalueringa av verdenskulturminnet Røros bergstad. I rapporten skriver kommisjonen blant annet: «Restaurering av hovedbygninger synes å ha blitt vektlagt. Gårdsrom har fått mindre oppmerksomhet og et stort antall uthus er i dårlig forfattning etter at tradisjonell bruk er opphørt.» To år etter, i 1995, ble det etablert et istandsettingsprosjekt av uthus ute av bruk inennfor vernesona på Røros.

Uthusprosjektet ble etablert i 1995 som et istandsettingsprosjekt av uthus innenfor bergstaden Røros. Prosjektet eies og drives av Røros kommune. Se uthusprosjektets hjemmeside