#

Byantikvaren i Oslo

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner.

Les mer
Nettside
Adresse
Postboks 2094, 0505 OSLO
Telefon
482 30 417
Kontaktpersoner
Janne Wilberg
Byantikvar
91606211 Send e-post
Hogne Langset
Avdelingsleder for planavdelingen
932 69 757 Send e-post
Vidar Trædal
Avdelingsleder for byggesaksavdelingen
957 48 346 Send e-post

Byantikvaren tilbyr rådgivning og enkel saksbehandling «over disk» tre dager i uken.Du kan komme til Byantikvaren for å få bistand i enkle saker uten å gjøre en forhåndsavtale. Denne ordningen innbefatter også svar på generelle henvendelser over telefon og e-post.