#

Byantikvaren i Oslo

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner.

Les mer
Nettside
Adresse
Maridalsveien 3, 0505 OSLO
Telefon
959 90 617
Kontaktpersoner
Janne Wilberg
Byantikvar
91606211 Send e-post
Hogne Langset
Avdelingsleder, område øst
932 69 757 Send e-post
Morten Stige
Avdelingsleder, område vest
915 31 818 Send e-post

Byantikvaren tilbyr rådgivning og enkel saksbehandling «over disk» tre dager i uken.Du kan komme til Byantikvaren for å få bistand i enkle saker uten å gjøre en forhåndsavtale. Denne ordningen innbefatter også svar på generelle henvendelser over telefon og e-post.