Kristiansand. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar
Kristiansand. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Byantikvaren i Kristiansand

Byantikvaren har ansvar for registrering og klassifisering av kommunens kulturminner og gir uttalelser til saker som berører verneverdige bygg og eiendommer, både ved enkelt byggesaksbehandling og forslag til reguleringsplaner.

En prioritert oppgave er å gi råd og veiledning og bidra med informasjon om kulturminnevern til publikum og internt i kommunen.

Nettside
Adresse
Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon
38 07 50 00