#

Byantikvaren i Kongsberg

Byantikvaren er kommunens faglige rådgiver innen kulturminnevern. Byantikvarens hovedmål er å sikre eldre bygninger og miljøer i Kongsberg.

Les mer
Nettside
Adresse
Kirkegata 1
Kontaktpersoner
Hilde Roland
Byantikvar

Byantikvaren er behjelpelig med å bidra til å finne bygningers historie, og kan gi råd om hvilke kilder som kan være aktuelle å oppsøke. Byantikvaren gir råd til eiere av eldre hus. Befaringer kan avtales.