Davehuset på Vibrandsøy i Haugesund Foto: Trygve Eriksen jr.
Davehuset på Vibrandsøy i Haugesund Foto: Trygve Eriksen jr.

Byantikvaren i Haugesund

Byantikvaren er kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner.

Les mer
Nettside
Adresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund
Telefon
52 74 32 64
Kontaktpersoner
Trygve Eriksen jr
Byantikvar
52 74 32 64 Send e-post

I Haugesund kommune er det Trygve Eriksen jr. som er byantikvar. Han arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.