Strandgata i Egersund. Foto: Byantikvaren i Eigersund
Strandgata i Egersund. Foto: Byantikvaren i Eigersund

Byantikvaren i Eigersund

Byantikvarens oppgave er å sette fokus på kulturminner og miljøer i kommunen. Byantikvaren kan tilby råd om behandling av eldre eller særpregede bygninger og anlegg ved istandsetting, tilbakeføring eller endring.

Les mer
Nettside
Adresse
Lerviksgården, 2. etg
Telefon
51 46 83 18
Kontaktpersoner
Tina Tønnessen
Byantikvar
928 55 699 Send e-post

I dag fremstår Egersund by med en av de best bevarte trehusbebyggelsene i Norge. Store deler av byområdet er nå regulert til antikvarisk spesialområde. Langs "Strånnæ" og inn i sentrum av byen er den gamle trehusbebyggelsen som ble satt opp etter brannen i 1843 intakt.