Vindusveileder fra Byantikvaren i Oslo

Vindusveileder byantikvaren i Oslo

Dersom du er så heldig å ha de gamle vinduene i behold i huset ditt, så husk at vinduene er "husets øyne". Riktige vinduer er en forutsetning for at fasaden skal se harmonisk ut.

Byantikvaren i Oslo har nå kommet med en oppdatert veileder om hvordan du tar vare på de originale vinduene.

 

Vinduene har også høy verdi som bygningsdetaljer som forteller om stilhistorie og tradisjonelt håndverk. Bevaring av gamle vinduer i verneverdige hus er derfor en viktig oppgave for eiere og forvaltere. Gamle vinduer er verdifulle antikviteter som hører hjemme i veggen og ikke i containeren.

Last ned Byantikvaren i Oslos Vindusveileder