Gamle vinduer får nytt liv

Ole A. Pedersen med reparerte vindu. Foto: Svanhild Blakstad, Bygg.no

OMFATTENDE PROSESS: - Vinduene er nesten 90 år gamle og bærer preg av svært dårlig vedlikehold, sier daglig leder Ole A Pedersen i Ringstua Restaurering. Firmaet utfører jobben med fasade- og vindusrestaurering i det fredede høyskolebygget på Stabekk i Bærum, som bygges om til seniorboliger. Svanhild Blakstad fra Byggeindustrien fikk tidligere i høst følge produksjonslinjen på den omfattende vindusrestaureringen.

Malermester Ole A Pedersen og hans håndverkere i Ringstua Restaurering AS utfører rehabiliteringen av fasadene på det fredede høgskolebygget på Stabekk, som bygges om til seniorboliger.

Fra ett vindu tas ut av fasaden, til det er ferdig restaurert, tar det mellom åtte til ni uker, opplyser Pedersen.

Råteskader
- Vinduene er nesten 90 år gamle og bærer preg av svært dårlig vedlikehold, sier han og viser oss rammer som er nesten helt oppråtnet og i ferd med å falle fra hverandre.

Det råtne treverket må erstattes med treverk fra samme tidsperiode, det vil si fra rundt 1920-tallet.

- Akkurat det byr ikke på store problemer, da vi finner mye gammelt treverk i forbindelse med innvendig riving i bygget, sier Pedersen og fortsetter:

- Den største utfordringen er ikke jobben med å reparere vinduene. Det kan vi, det er nemlig vårt fag. Nei, det er å få folk til å forstå at dette tar tid og hvorfor det er kostbart, sier Pedersen.

Han leder et team på tilsammen ti håndverkere. I firmaet er det både møbel- og finsnekkere, malere og murere, og alle jobber for tiden med fasade-rehabiliteringen på høgskolebygget. Dette arbeidet nærmer seg nå slutten, etter å ha pågått i over ett år.

Pedersen forteller også om et tett og godt samarbeid med vernemyndighetene, som i dette tilfellet er Kulturminnevernseksjonen i Akershus fylkeskommune.

Mange stasjoner
Pedersen, som har lang erfaring fra restaureringsarbeid, viser Byggeindustrien hvordan prosessen foregår. Det er etablert stasjoner i flere rom i kjelleren på det gamle skolebygget, og overalt står det lagret og stablet vinduer i mange ulike størrelser.

I korte trekk gjennomgår hvert enkelt vindu denne behandlingen, fra start til mål:

  1. Hele vindusrammen demonteres, glass tas ut.
  2. Treverket renses, gammel maling fjernes med varmepistol.
  3. Snekkeren finpusser og fjerner, evt reparerer, det som er skadet treverk
  4. Maleren tar over og oljer og grunner treverket.
  5. Sparkling og pussing
  6. Treverket males
  7. Glass settes inn, kittes for hånd. Defekt glass byttes ut med nytt.
  8. Tørker i 5-8 uker
  9. Maler tre strøk til slutt og tørker.

Det er Pedersen selv som kitter hvert eneste vindu for hånd:

- På en god dag greier jeg to store vinduer. Som du kan se, er dette et svært tidkrevende arbeid, sier han og forteller at det benyttes hele 47 ulike glasstørrelser på de forskjellige rammene.

60-70 prosent av de gamle glassene kan gjenbrukes, men skadet glass byttes ut med nytt som er produsert av en lokal glassmester.

Vinduene males med linoljemaling, som malermesteren blander selv. Han kan også fortelle at man brukte nesten ett år på å komme frem til de riktige fargene fra opprinnelsesåret, i samarbeid med Riksantikvaren.

- Når disse vinduene er ferdig restaurert, holder de i minst i 100 år til, avslutter den danske malermesteren, som de siste syv årene har jobbet i Norge med restaureringsprosjekter.

Les også:
Fredet skolebygg blir seniorboliger

Å restaurere 380 vinduer med 1174 vindus­rammer og 7000 glass er en møy­sommelig jobb som krever sin ekspertise.