Studentene ved fagskolestudiet "Historiske hager" ved Vea har hatt flere utplasseringsuker i historiske anlegg, her fra 1700-talllsanlegget på Gunnebo slott. Foto: Ingeborg Sørheim

Fagskolestudiet: Historiske grøntanlegg

Videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere

Fagskolestudiet Historiske grøntanlegg er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Utdanningen gir deg spesialkompetanse som gartner i et historisk anlegg, med vekt på en teoretisk og historisk tilnærming til grøntanlegg som kulturminner

Spesialister behøves!

 - Denne spesialistutdannelsen trengs sårt i mange av hagene våre. En fagskoleutdanning for gartnere og anleggsgartnere som jobber i, eller ønsker å jobbe i, historiske grøntanlegg, sier  Ingeborg Sørheim, som også eier og driver Sveinhaug gård & historisk pensjonat

På fagskolestudiet lærer du hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på restaurering av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide restaureringsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, samt planlegge og gjennomføre restaureringstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer. 

Fornøyde studenter har funnet og gravd ut et 1800-talls fontenebasseng på Grønli gård på Jeløya. Bassenget er nå under restaurering.  Fra venstre Thomas Haga, faglærer Cecilie  Godager, Ingvild Myklebust, leder for utgravingen og landskapsarkitekt Anne Kaurin, Bente Feidje, Live Røkholt, Kjell Anders Lier, Marit Myrstad og Anne Grethe Martinsen. Foto: Ingeborg Sørheim
Fornøyde studenter har funnet og gravd ut et 1800-talls fontenebasseng på Grønli gård på Jeløya. Bassenget er nå under restaurering. Fra venstre Thomas Haga, faglærer Cecilie Godager, Ingvild Myklebust, leder for utgravingen og landskapsarkitekt Anne Kaurin, Bente Feidje, Live Røkholt, Kjell Anders Lier, Marit Myrstad og Anne Grethe Martinsen. Foto: Ingeborg Sørheim

For: Gartnere og anleggsgartnere

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 7 samlinger á 5 dager

Opptakskrav: Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse

Søknadsfrist: 15.april 2020

Elektronisk søknadsskjema

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Samlingene er på Vea og som ekskursjoner i Norge, Sverige og/eller Danmark.

 

Faglig innhold:

  • Historiefag: 10 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 10 studiepoeng

 

Student Kjell Anders Lier trimmer buksbomhekk på Gunnebo med håndsaks. Foto: Ingeborg Sørheim
Student Kjell Anders Lier trimmer buksbomhekk på Gunnebo med håndsaks. Foto: Ingeborg Sørheim

Det er lagt ut mer informasjon på hjemmesiden

Historiske hager kan være så mangt, alt fra den lille husmannsplassen til slottsparker. Foto: Ingeborg Sørheim
Historiske hager kan være så mangt, alt fra den lille husmannsplassen til slottsparker. Foto: Ingeborg Sørheim
Student Live Røkholt øver på å slå plen med ljå. Gunnebo. Foto: Ingeborg Sørheim
Student Live Røkholt øver på å slå plen med ljå. Gunnebo. Foto: Ingeborg Sørheim