Balkongveileder

Bygård i Schweigaardsgate i Oslo. Foto: Marte Boro

Byens beboere ønsker private oppholdsarealer ute. Mange ser muligheten for en balkong som en stor berikelse.

 Men det er ikke uproblematisk å bygge balkonger på gamle bygårder. Hensynet til gårdenes bevaringsverdi må veies mot ønsket om mer tidsmessighet og komfort. Byantikvaren i Oslo har i samarbeid med Plan- og bygningsetaten utarbeidet denne veilederen for bygårder i sentrumsnære områder. Last ned balkongveilederen fra Byantikvaren i Oslo/ Oslo kommune