Støtte til strakstiltak

Tilskudd til sikring- og strakstiltak på gamle hus

Hytte i gammel sjøbu. Populært, men potensielt fuktig. Foto: Anne Madsen

Kulturminnefondet gir støtte til strakstiltak for å sikre kulturminner. - Vi ønsker å hindre at kulturminner går tapt og at forfallet kan stanses inntil du får mulighet til å gjøre flere tiltak, sier direktør Simen Bjørgen. 

Hva er et strakstiltak? Tetting av tak, tetting av dører og vindu i bygninger som står usikret, sikring av en mur, bru og brygge mot å rase ut er eksempler på tiltak som kan støttes. 

Kulturminnefondet skal bidra til å minimere frafallet av verneverdige kulturminner. Da gjelder det også å begrense skader.

Inntil 50% i støtte

I den nye ordningen kan søker få dekket halvparten og inntil kr 30.000 av kostnadene. Det er ingen søknadsfrist og vi behandler søknaden så fort vi kan. Raskt, fleksibelt og enkelt for eieren.

For å søke om strakstiltak sender du fondet en enkel søknad med litt informasjon om kulturminnet, skadene og om hvordan sikringen skal utføres.

Om den som er eier ikke ser seg i stand til å søke kan andre, privatpersoner eller foreninger, være søker. Vi trenger da en skriftlig bekreftelse fra eier på at det er greit at sikringen gjennomføres.

Slik søker du strakstiltak

Sikringstiltak har ingen søknadsfrist, det innvilges tilskudd fortløpende. Les mer om hvordan søke støtte til sikring- og strakstiltak hos Kulturminnefondet

logo_sentrert_brun_rgb_u_txt2.jpg
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. Det er ingen søknadsfrist, og søknaden sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no.