Tilskudd
Tilskudd

Tilskudd til tiltak på gamle hus

Man kan føle seg hjelpeløs satt ovenfor et restaureringsprosjekt. Men det er mange som heier på deg! Og det finnes midler å søke fordi det er viktig at du tar vare på og setter i stand det gamle huset ditt.

Men hvilke støtteordninger gjelder for hvilke hus?

Her får du en oversikt og gode tips til hvordan å søke!