Oppussing av murfasader

Sliten fasade på funkisgård, Blindern. Foto: CEWG

Oppussing og vedlikehold av eldre pussede murfasader er en veiledning fra Byantikvaren i Oslo.

  • Den tar opp viktige forhold som hvordan oppdage skader og mangler tidlig.
  • Hvordan forstå årsakene til skader.
  • Den tar også for seg hvordan skader best utbedres med riktige materialer og håndverksmessige metoder.

Last ned veilederen om oppussing av murfasader laget av Byantikvaren i Oslo.