Maling til mur

Fasade malt med silikatmaling. Foto: Weber Norge

En hel bransje stiller seg bak oppfordringen om å benytte åpne systemer til alle murte og pussede underlag. Fuktighet må kunne slippe ut og la fasaden tørke innimellom de fuktige periodene.

En tett overflatebehandling med malinger basert på organiske bindemidler (akrylmalinger, pliotlite etc.) vil forhindre vann i å fordampe fra overflaten og bidra til frostsprengning. Trist nok er mange av dagens pussete fasader malt med plastmalinger som skaller av. Derfor er det viktig å velge riktig type maling! En riktig pusset og malt  fasade har en forventet levetid på flere enn 15 år, i noen tilfeller opp til 60 år, uten noe annet vedlikehold enn fasadevask.

Det finnes flere leverandører i markedet av silikatmaling og spesialmaling for mur. Valg av overflatebehandling må vurderes ut fra underlagets egenskaper og klima. Se etter de samme begrepene.

  • Silikatmaling - det primære valget på nypusset og mineralske underlag
  • Silikonharpiksmaling/Silikonhartsmaling, kan benyttes på nye underlag, men også på eksisterende malte underlag
  • Hydrauliske kalkmalinger
  • Kalk-sementbaserte malinger
  • Kalkmaling

(De tre siste er spesialprodukter som benyttes på svært svake underlag som gammel kalkmørtler, hydrauliske kalkmørtler og svake kalk/sement-baserte mørtler)

Still spørsmål

Valg av produkt er viktig. Husk at også kunnskapen til den som utfører arbeidet er viktig for et godt resultat! Det er ikke dumt å stille spørsmål om hvordan håndverkeren tenker seg å løse oppgaven og hvilke produkter som skal brukes. Ta gjerne direkte kontakt med leverandører for å få anbefalninger og veiledninger.