Kalkmørtel - hva og hvorfor?

#

I restaureringssammenheng brukes kalkmørtel fremfor sementbasert mørtel.  Er bygningen fra tidsrommet 1890 - 1930 må det vurderes å benytte kalkproduktene.

Som en tommelfingerregel skal alle bygninger som er oppført før 1930 vurderes av en antikvarisk sakkyndig ved fasadeendringer.

Hvorfor kalkmørtler

Kalkmørtler er basert på bindemidler (kalk og hydraulisk kalk) som er svakere enn dagens sementbaserte produkter. De samsvarer meget godt med den fugemørtelen som er i bygningen og vil ikke bidra til skadelige spenningsforskjeller. Disse produktene er fleksible, diffusjonsåpne og svake (men allikevel sterke nok).

Viktig med valg av styrke

Ved valg av styrke på reparasjonsmørtler er det svært viktig at det velges produkter som er tilsvarende eller svakere i styrke og tilsvarende i åpenhet. Spenningsforskjeller i gal rekkefølge vil medføre avskalling, sprekker, riss og skader rimelig kort tid etter reparasjon. En puss bygges vanligvis opp i tre sjikt, med avtagende fasthet utover (grunning, grovpuss og sluttpuss og eller maling)

Når må alt tas

Man bør også se på utforming av beslag, løsninger ned mot bakken og selvfølgelig omfanget av skader- er det mye bom, mye skader etc ... Som tommelfingerregel sier vi at en hel ompussing av fasaden bør skje dersom skadene omfatter >20%.

Reparasjoner vil synes

Det er viktig å understreke at en reparasjon alltid vil synes, da det er svært vanskelig å oppnå lik struktur og farge på den nye flaten som den gamle. Vil man unngå "flekker" må hele flaten pusses på nytt.

Ta kontakt med en utførende og konferer gjerne en leverandør for riktig mørtelvalg og oppbygging.

camilla_sandem_dhelie-litenshv2.jpg
Camilla Sandem Dhelie

Key Account Manager Cultural Heritage hos Saint-Gobain Byggevarer AS/Weber

Camilla er Siv.ing innenfor faste mineralske råvarer (geologi) og kalkmørtler, og har en Bachelor-grad i Management.