Murer i arbeid. Foto: Weber Norge

Finn riktig produkt til murhuset

Her er spørsmålene du alltid må stille for å komme fram til riktig valg av produkt. Ofte er det lurt å kontakte en konsulent, en murmester eller malermester som kan uttale seg på et faglig nivå. Er man heldig finnes det i bygårdens historikk opplysninger om typer produkter som er brukt. Leverandørene kan også komme med råd og vink om valg av produkter. Husk at resultatet også avhenger av den som utfører jobben!

  • Skal det males eller pusses; reparasjon eller er det behov for en hel ommaling/ompussing
  • Hva er alderen på bygget
  • Omfang av skader- er disse i overflaten eller har store områder helt ned til underlaget blitt skadet.
  • Hva består underlaget av (betong, tegl, naturstein, puss på isolasjon, kalkpuss, leca, porebetong ...)
  • Hva er det behandlet med sist (maling, puss etc.)
  • Hvilken farge har den gamle pussen
  • Er bygningen på noen som helst måte underlagt byantikvar/riksantikvar eller lignende (fra før 1930)
  • Er det skader i forbindelse med beslagsløsninger; vinduer, taknedløp, takoverbygg, brystninger...
  • Krav til overflatestruktur og farge (bevare opprinnelig eller ny farge)
  • Hvordan opptrer eksisterende maling; glans, avflassing. Altså en avgjørelse om hvilken type maling som er brukt. Da kan man anbefale riktig type maling og krav til underlaget (fjerning eller bare vasking)

Disse opplysningene og bilder av bygget vil gi en god indikasjon på hva som bør gjøres. En befaring med utførende, leverandør og eventuelt en konsulent, vil allikevel gi et bedre beslutningsgrunnlag.

camilla_sandem_dhelie-litenshv2.jpg
Camilla Sandem Dhelie

Camilla er sivilingeniør innenfor faste mineralske råvarer (geologi) og kalkmørtler, og har en Bachelor-grad i Management. Hun arbeider i WSP Norge