Stadig større interesse for linoljemaling

#

Etter hvert som oljemaling, Alkydmalinger, med løsemidler som White Spirit blir forbudt i salg, vil mange bare finne  vanntynnbare malinger i handelen. Det finnes nok av eksempler på hvordan tette plastmalinger kan gi store råteskader på vinduer og kledning innen kort tid.

 

Linoljemaling er et godt alternativ. Den er løsemiddelfri og uten plaststoffer. Den er ikke tett, så treverket beskyttes samtidig som det får puste.  Men skepsisen mot linoljemaling er  stor, selv om det registreres en økende interesse for denne tradisjonelle malingstypen.  

Riksantikvaren krever i de fleste tilfeller at det benyttes linoljemaling på fredete og verneverdige hus.  Når vernemyndighetene stiller krav om produkter som forhandlerne dømmer nord og ned, er det ikke å undres over at vi blir i tvil. Hva skal vi gjøre og hvem skal vi tro på?

Viktigst av alt er: skaff deg kunnskap.

Gang på gang opplever vi at dagens bransjefolk ikke alltid har den nødvendige kunnskapen i forhold til produkter og metoder for godt bygningsvern. Ikke minst gjelder dette spørsmål angående linoljemaling.

Et spørsmål mange stiller er: Kan jeg male med linoljemaling uten først å vite hvilken type maling veggen er malt med tidligere?

Svaret er: Ja. En god linoljemaling fester på alle typer underlag som er rene og tørre. Som eksempel kan nevnes tre, jern, glass, alkyd- og plastmaling. Linolje har så små molekyler at den trenger godt inn i treverket, men vil ikke danne en tett hinne slik som moderne malinger. Linoljemalingen slipper ut fuktigheten i treet, dvs at den er diffusjonsåpen, og den vil derfor motvirke råtedannelse.

Så konklusjonen er grei, klart du kan male med linoljemaling. Og ikke kreves det så masse forkunnskaper heller - selv om mange vil fremstille det slik. Vær nøye med grunnarbeidet og ikke tro at ett tykt strøk sparer deg for arbeid. Det gjelder jo alt malingsarbeid i grunnen …

Hva er linoljemaling?

Begrepet linoljemaling er et fellesnavn på mange ulike produkter med linolje som bindemiddel. Det aller første spørsmål man derfor bør stille seg er: "Hva ønsker jeg meg?"
Skal malingen være dekorasjon, skal den verne overflaten, skal den brukes inne eller ute? Når du vet hva du vil ha, kan ønsket oppfylles. Myter og skepsisen til linoljemalingen vil dessverre fortsette så lenge vi ikke har noe felles definisjon på hva slags linolje og linoljemaling vi vil ha. Forvirringen på dette området er total.

Bunnfallet viser at linoljen ikke er av god kvalitet. dette er mat for soppen. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig
Bunnfallet viser at linoljen ikke er av god kvalitet. dette er mat for soppen. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig
Få i Norge kan skilte med den erfaringen som "Sprossa" har.
Else "Sprossa" Rønnevig

Få i Norge kan skilte med den erfaringen som "Sprossa" har. Hun har kjempet for gamle hus og bakerovner, utrettelig både som konsulent, forfatter, statsstipendiat, huseier, inspirator og produsent av tapeter for å nevne noe.  

Få har vel lykkes med å begeistre så mange for bygningsvern her i landet - noe hun også har fått Kongens fortjenstmedalje for!

Hvorfor er mange skeptiske til linoljemaling?

To andre viktige årsaker til linoljemalingens dårlige rykte er utblanding med tran og spillolje under krigen og husbankens praksis med fet grunning. "Tranmalingen" taler nok for seg. Husbankens praksis derimot var velment nok men har gitt mange bekymringer. De krevde nemlig etter krigen at kledningen på alle nye hus skulle mettes med linolje. Dette ga en fantastisk beskyttelse for treverket, men ga mange problemer blant annet med blæring. Og det sliter mange med enda. På grunn av dette rådet vil panelet som ble utsatt for slik behandling blære uansett hva det males med. Og det vil det dessverre fortsette å gjøre. En trøst er det kanskje at det vil holde "evig" og at det ikke er farlig. Bare arbeidsomt. Og det er ingen grunn til at linoljemaling skal blære hvis man bare maler tynnere og bygger opp lagene.Linoljemaling har vært anvendt, testet og utprøvd i flere hundre år. Vi kjenner linoljemalingen langt bedre enn alle de andre malingsvariantene som selges i dag. På 1800-tallet kunne man i Europa gi linoljemalingen egenskaper som oppfylte alle våre ønsker i forhold til tekniske egenskaper, som tørketid, lagringsegenskaper, vedlikeholdsproblemer, skjønnhet og økonomi med mer. Det er heller ikke noe problem i dag, men det forutsetter at vi skaffer oss nødvendig kunnskap.

Industri og plastmalinger

"Moderne" maling gir en tett hinne, som etter noe tid kan dras av det fuktige treverket. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig
"Moderne" maling gir en tett hinne, som etter noe tid kan dras av det fuktige treverket. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

Mye har skjedd de siste 40 årene. Enkelte av malingsprodusentene i Norden har i løpet av denne perioden blitt storprodusenter av alkyd- og plastmaling. De nye produktene har gjort at et enormt apparat er blitt iverksatt i forhold til markedsføring og reklame av de nye malingstypene. Når storindustrien forsøker å behandle et "levende" materiale som linoljemaling i sin serieproduksjon gir dette naturlig nok et skiftende resultat. I industrien tas det ikke hensyn til at linoljen kan variere fra sesong til sesong. Resultatet blir at linoljemalingen ikke oppfører seg slik det forventes at den skal, og med ujevnt resultat får malingen dårlig ord på seg hos forbrukeren.

Else "Sprossa" Rønnevig
Else "Sprossa" Rønnevig

I stedet for å gjøre noe med problemet eller forklare forbrukeren hva årsaken er, utnytter malingsprodusenten dette negative omdømme til egen vinning i sin markedsføring. De vil naturlig nok helst selge plast- og alkyd maling som de ikke har de samme "problemene" med. Forhandlerne er som oftest bundet opp av avtaler med produsenten og har kanskje vanskelig for å markedsføre alternative produktet. Dermed blir linoljemalingen, som er basert på gammel kunnskap og lang erfaring, tilsidesatt og skadelidende.

 

Slik maler du med linoljemaling - Sjekk de tipsene, hva er fakta og hva er myter?

 Les mer om linoljemaling og beslektede tema:

Sprossa.no

Slik dyrkes oljelin