BNL MD
#

Skraping og malingsfjerning

Ett tilbakeblikk på arbeidet vi startet i 2016  med å skrape bort gammel maling på sørveggen på Villa Bergfall. En tidkrevende prosess, men det var verdt slitet siden den gamle kledningen var i svært høy kvalitet..

Sørveggen er opprinnelig fra 1898 og har vært malt transparent brun. Det kan se ut som denne behandlingen varte til 1955 da husets hovedfarge ble malt med rød linoljemaling.

Senere har utvendig kledning blitt malt med alkydoljemaling (som har vært vanlig de siste 50 årene) – dette er uheldig da malingstypen (og moderne maling) ikke trenger godt inn i høvlet panel. Siden moderne maling trenger noe bedre inn i uhøvlet virke har uhøvlet virke (ofte i svært dårlig kvalitet) vårt enerådende på utvendig kledning siste 50-60 år.

Bruken av moderne maling har medført mye skraping og malingsfjerning på enkelte steder – spesielt på sørveggen som er mest eksponert for sol.

Ekte linoljemaling (med naturpigmenter og uten løsemidler) er etter min mening og erfaring det eneste holdbare og beskyttende over lang tid på høvlet panel.

Villa_Bergfall_utgangspunkt_2011.jpg

Utgangspunktet. Panelet var malt med Drygolin. Vindski og vindusomramminger var malt med akrylmaling, så tilsynelatende bra ut men spesielt vindskiene var svært råteskadet. Bildet er tatt før vi restaurerte teglsteinsmuren som hadde et tynt lag sementpuss kombinert med akrylmaling (diffusjonstett/ikke pustende). En tidkrevende og omfattende jobb å fjerne, måtte kakke bort sement/akrylmaling med en til enhver tid slipt øks! Foto: Roger Falldalen

Oppmaling_fasade_linoljemaling_skraping_byttebord_5.jpg

Den gamle teglstensmuren er ferdig restaurert og her er vi godt i gang med å tilbakeføre fasaden på sørsiden. En rekke bordganger i 2. etasje er fjernet. Hovedårsaken til fjerningen er opp til 10 mm krymping av panelet som er ca 120 år gammelt. Dette i tillegg til stedvis noe tørkespekker er typisk på sørsider som blir utsatt for sterk sol. De deler av krympet panel som har under 5 mm krymping gjenbrukte vi andre steder. Fjern ikke mer enn høyst nødvendig! Foto: Gamletrehus.no

Tips! For å holde kostnader nede kan man spare betydelige summer på å langtidsleie stillas privat, Finn.no er et utmerket sted å leie. Skriv en kontrakt – vi betalte 1000,- pr uke for langtidsleie av aluminiumstillas og satte opp dette selv, det er enkelt å sette opp.

Mal med linoljemaling

Både moderne maling (dyr og billig) og dårlig linoljemaling vil i de aller fleste tilfeller se fint ut over noen få år, men deretter kan store problemer oppstå som avflaking, flassing og i verste fall råteskader. Dette finner vi eksempler på flere steder på Villa Bergfall, og er også et kjent problem på mange andre norske hus og bygg. Skadene kan være omfattende og svært kostnadskrevende å rette opp.

malingsfjerning_skraping_gammel_vegg_12.jpg

På sørsiden på Villa Bergfall har moderne alkydoljemaling stedvis avflaket i stort omfang, en kjent problemstilling på gammel høvlet panel – trevirket er heldigvis friskt på det meste av  kledningen og det går greit å skrape bort løse flak/maling med rett utstyr.- Foto: Roger Falldalen

TIPS! Usikker på om det er malt med plastmaling? Ta av et flak, er dette bøyelig dvs. ikke knekker, da det temmelig sikkert plastmaling. Det bør fjernes helt da treverket ikke får puste og følgelig kan det oppstå alvorlige råteskader.

Både moderne maling (dyr og billig) og dårlig linoljemaling vil i de aller fleste tilfeller se fint ut over noen få år, men deretter kan store problemer oppstå som avflaking, flassing og i verste fall råteskader. Dette finner vi eksempler på flere steder på Villa Bergfall og er også en kjent problemstilling på f.eks mange norske trekirker. Skadene kan være omfattende og svært kostnadskrevende å rette opp.

Vi hadde to valg på Villa Bergfall:

  • Å male utenpå moderne maling med linoljemaling, dette vil feste seg til den moderne malingen men vil bare forsterke et problem (bygge i et tykkere malingssjikte).
  • Fjerne malingen med skraping og IR-lamper.  Dette gir et optimalt grunnlag for maling med linoljemaling som vil trekke seg inn i trevirket og gi en svært god beskyttelse samtidig som treet får puste (tørker etter fuktig vær).

 

Vi valgte det siste alternativet, riktignok det mest arbeidskrevende, men helt klart beste løsning over tid. Dette gir også minimalt med vedlikehold i årene som kommer. Den trenger kun ett fornyelsesstrøk når malingen er mattet godt ned etter noen år, eller det er også mulig å friske opp fargen med kokt linolje når linoljemalingen er tilstrekkelig nedmattet. Dette fungerer bra men er ikke like langtidsholdbart som å male med fornyelsesstrøk.

I de aller fleste tilfeller valgt vi å fjerne den moderne alkydoljemalingen på steder der:

  • det hadde begynt å flake/sprekke opp (skrapet med god tohåndskrape)
  • det var tydelig for tykke malingsslag (fjernet med IR-lampe

I tillegg var det helt nødvendig at all akrylmaling (plastmaling) ble fjernet med IR-lampe. Malingstypen var på vindusrammer, omramming rundt vinduer og vindskier.

Skraping_malingsfjerning_gammel_panel_45.jpg

Originalt jernbanepanel fra 1898 på ca 90% av fasaden på Villa Bergfall. Jerbanepanel var vanlig på sveitser- og dragestilsvillaer rundt sekelskiftet 1900 og inspirasjon ble hentet fra, som navnet tilsier, jernbanestasjoner. Foto: Gamletrehus.no

Som bildet over viser. Moderne maling og dårlig linoljemaling  trekker ikke inn i underlaget på gammel høvlet kledning i høy kvalitet. Det vil som oftest se bra ut i flere år men tilslutt slipper det fra underlaget. På alle fasader på Villa Bergfall var det på utvendig panelbord brukt en av de mest markedsførte moderne malinger gjennom tiår.  Resultatet er overalt som bildet viser fra nordsiden – malingstypen hadde ikke trekt inn i underlaget noen steder!

Skraping_gammelt_panel_10.jpg

Det originale «jernbanepanelet» fra 1898 er i høy kvalitet. Denne type utvendig panel ble ofte benyttet på jernbanestasjoner og mange hentet inspirasjon fra den nye og innovative arkitekturen jernbanestasjoner representerte. Ved å fjerne all moderne maling oppnås et optimalt resultat ved oppmaling med linoljemaling. Det vil trekke godt inn i underlagene, i motsetning til moderne maling som legger seg utenpå denne type panel i høy kvalitet. Foto: Gamletrehus.no

I tillegg var det helt nødvendig at all akrylmaling (plastmaling) ble fjernet med IR-lampe. Malingstypen var brukt på vindusrammer, omramming rundt vinduer og vindskier

NB! For å få et godt resultat på malejobben må underlaget være tørt 15-18% og nok maling må være fjernet slik at linoljemaling trekker inn i treverket. Dette gir optimalt feste for malingen til underlaget, god beskyttelse og ikke minst eliminerer i stor grad muligheten for avflaking.

Det er ofte ikke nødvendig å fjerne all maling (unntak er akrylmaling som bør fjernes helt) hvis malingen er tilstrekkelig matt og nedbrutt vil nytt malingslag med linoljemaling trekke godt inn i trevirket og gi en optimal beskyttelse.

TIPS! Ta en vannprøve. Spray litt vann på overflaten, hvis vannet trekker seg inn vil også linoljemaling trekke seg inn. Hvis vannet renner av bør antagelig mer maling skrapes bort eller fjernes for ikke å bygge opp for tykke lag som senere kan flake av.

Test_panel_dårlig_bra_kniv_syl_12.jpg

Test av kvaliteten på panelet før skraping. Vi har brukt kniv og/syl mange steder på kledningen for å avgjøre om deler av bord eller hele bord bør byttes. Kniven bør møte motstand før 3 mm. Bildet viser et parti fra østsiden hvor noen bord som antagelig var fra 1990-tallet ble byttet. Foto: Gamletrehus.no

Skraping

Billigskraper er helt uegnet til skrapearbeider – de blir fort sløve (dårlig stål) og mange av disse kan heller ikke slipes (kort varighet).

Vi benytter tre typer Speedheater-skraper som tilsammen dekker de aller fleste faser og profiler på kledning og utsmykking. Disse er to-hånds som gir kraftige drag og god kontroll. Bladet kan også slipes og  i svært god kvalitet – hvilket gir en lang levetid.

 

speedheater_skraper_malingsskraper_12.jpg

Riktige skraper er helt nødvendig for et godt resultat – her er de tre ulike Speedheater kvalitetsskraper vi benytter, som tilsammen letter skrapearbeidet og gir et flott skraperesultat – Foto: Gamletrehus.no

skraping_gamle_hus_vegger_speedheater_14.jpg

Profilskrape – har ulike skjær og benyttes til  de fleste større profiler – Foto: Gamletrehus.no

skraping_gamle_hus_vegger_speedheater_20.jpg

Fjellpanelskraper – har ulike skjær og benyttes på flate partier og i «V» faser på f.eks panel samt rette kanter (90 grader og 45 grader) – Foto: Gamletrehus.no

skraping_gamle_hus_vegger_speedheater_25.jpg

Bumerangskrape – benyttes til mindre profiler samt vindusrestaurering og møbelrestaurering – Foto: Gamletrehus.no

Malingsfjerningsapparater

Vi har benyttet 3 typer apparater for malingsfjerning:

Speedheater Standard og Classic – meget effektivt malingsfjerningsapparat, kan også fås kjøpt med svingarm (Classic sett) som letter arbeidet og sparer slitasje på skuldre og arm. Brukes mest til malingsfjerning på større områder.
Speedheater Cobra – utmerket til listverk, vinduer og mindre bygningsdeler
Spotheater – en rimeligere variant men tilnærmet samme bruksområder som Speedheater Standard.

spotheater_malingsfjerning_14.jpg

Her fjernes akrylmaling på vindusomrammingen med «Spotheater» malingsfjerner. Påføring av linoljemaling vil trekke godt inn i treverket (i motsetning til moderne maling) og gi en god beskyttelse i mange år fremover – Foto: Gamletrehus.no

speedheeter_standard_13.jpg

Speedheater benytter vi ofte, denne fjerner opptil 20 lag maling på 20 sekunder! – Foto: Villa Bergfall

 

speedheater_cobra_malingsfjerner_12.jpg

På denne hjørnekassen sees tydelig oppsprekking og avflaking av alkydoljemaling som ble brukt for noen år siden. Vi valgte å fjerne malingen da overmaling bare vil forsterke et problem – vi benytter «Speedheater Cobra» som er utmerket til denne oppgaven. 

 

grunning_linolje_vindskier_12.jpg

Etter skraping og malingsfjerning, her eksempel fra vindskier og bjelke, legges et tynt strøk linoljegrunn. Dette er en diffusjonsåpen linoljegrunn og inneholder 20 % sinkhvitt som er naturlig sopphemmende Foto: Gamletrehus.no

 

Grunning og maling

Tips! Vær svært nøye med malingsvalget, det lønner seg i lengden!

For oss har bruk av ekte linoljemaling i høy kvalitet vært helt sentralt. Vi vil unngå opp til flere soppvask i året, avfalking, avflassing eller i verste fall råteskader. Det tilføyes at siden villaen er svært stor og høy med flere hundre m2 fasade, ville f.eks fremtidig soppvasking bli kostnadskrevende.  Leie av lift og / eller stillas p.g.a høyden ville vært eneste utvei.

Vi benytter linoljemaling som er basert på tysk linolje med høyt kokepunkt, inneholder 20% sinkhvitt (naturlig sopphemmende) og skal ikke spees ut med f.eks løsemidler som white-sprit, terpentiner etc. Malingen er overmalbar etter +/- 24 timer.

Gamle_vinduer_kinesisk_treolje_Jupex_14.jpg

Vi fjernet akrylmaling på vindusrammer og karm med Speedheater Cobra. Vinduer er utsatte bygningsdeler og vi grunnbehandlet derfor med kinesisk treolje, som tørker på få timer. Kinesisk treolje har svært god inntregningesvne da det har enda mindre molekyler enn linolje. Foto: Villa Bergfall

malingsfjerning_skraping_gammel_vegg_18.jpg

Etter skraping og fjerning av partier med for mye maling samt avflaking/avflassing – påfører vi linoljegrunn som trekker godt inn i underlaget. Påfølgende mellomstrøk har fetere linoljeinnhold mens toppstrøket har fetest bestanddel av linolje. På denne måten dannes et slitesjikt som også tillater veggen å puste (diffusjonsåpent) – Foto: Gamletrehus.no

linoljegrunning_linoljemaling_12.jpg

Bilder viser ulike stadier i påbegynt maling på kledningen på Villa Bergfall. Opprinnelig panel fra 1898, kopimalt panel (utskiftet ødelagt panel), flekkgrunning og helgrunning – Foto: Gamletrehus.no

Sørsiden på Villa Bergfall har vært den mest arbeidskrevende fasaden på bygningen. Sol og vind nedbryter overflaten raskere enn øvrige fasader. Vi har derfor lagt stor vekt på å gjøre et godt grunnarbeide som temmelig sikkert vil eliminere fremtidige problemer  med avflaking, avflassing m.m.

skraping_malingsfjerning_gammelt_panel_19.jpg

Det er snart 4 år siden vi startet å male sørsiden og vi kan med stor tilfredshet se at det ikke er antydning til avflaking, flassing, blæring eller sopp.

Oppmaling_fasade_linoljemaling_mønekam_5.jpg

Verandaparti på sørfasaden etter fotos fra 1898 er tilbakeført (trapp ikke påbegynt). Eldstesønnen Vegard og snekkerkompis Piotr, monterer mønekam, laget etter fotos fra 1898. Fasade ferdig malt med ekte linoljemaling og kinesisk treolje som grunning på ekstra utsatte steder. Foto: Gamletrehus.no/Villa Bergfall

NB! Det er brukt noen spesifikke produktnavn i denne saken. Dette er kun for å illustrere hva slags typer utstyr og verktøy som kan brukes. Andre leverandører har også tilsvarende produkter. Det er også mulig å leie eller kjøpe disse i bygningsvernsbutikker over hele landet. 

Omvisning_foredrag_Villa_Bergfall_12.jpg
syringblomstring_gamle_sorter_hoved.jpg
Villa Bergfall

Villa Bergfall ligger i hjertet av Hamar. Oppført i 1897/98 med et praktfullt interiør. På bloggen https://villabergfall.com deles erfaringer om restaureringen, og generelle tips til oppussing av gamle trehus.