Finn de opprinnelige fargene

Slik lager du en fargetrapp

Slik lager du en fargetrapp. Ill: Riksantikvaren

Hvordan finner man originalfargen? Hjelper det med et gammelt foto når det er fargen på huset man er ute etter? Flere forhandlere har kart over ulike perioders fargevalg. Fotografier og takster kan være nyttige kilder til informasjon om fargene som har vært brukt. En annen måte å finne fargen er å skrape gjennom malingslagene på veggen eller lete i historiske dokumenter. Da lager man en fargetrapp.

Fargetrapper - fargeundersøkelser på veggen

NB! Metoden må aldri brukes på dekorerte gjenstander, møbler eller malerier!

 • Malingsfjerner (Panter, Bums eller Duxola f.eks.)
 • Liten, skarp kniv (skalpell med utskiftbart blad er ok)
 • Tørkerull
 • White-spirit
 • Vannfast spritpenn
 • Fotolupe (8x)
 • 30 mm bred, flat kunstmalerpensel med svinebust

Samme metode brukes ute og inne:

 • Avdekk ett og ett lag av malingen på alle bygningsdelene: lister, vegg, brystning ol.
 • Viktig å vise hvilke farger som hører sammen. Legg fargetrapper i overgangene mellom list og vegg.
 • 10 x10 cm en nok for å kunne gi et riktig inntrykk.
 • NB! Linoljemaling gulner og vil lysne igjen når det kommer lys på. Prøvene viser ikke riktig farge før etter 2-3 måneder.

Slik går du frem (se illustrasjonen over)

 1. Merk av et retangulært område ca 5 x 30 cm. Smør malingsfjerner på hele feltet.
 2. Når øverste malingslag er bløtt, "koker" , fjernes det med en skarp kniv.
 3. Et nytt lag med malingsfjerner legges på. La ca 1 cm av det første laget stå igjen.
 4. Fortsett å fjerne malingslag ett og ett og la det stå igjen 1 cm av det forrige.
 5. Hvor mange du får fram avhenger av overmalinger.
 6. Til slutt skrapes en prøve ned til treverket, merket T. Grunning merker G. Lagene merkes med nummer innenfra og utover. Undermaling med lasur merkes med nummer og A og B.

Andre kilder til informasjon om tidligere fargesetting

Maling var kostbart, og derfor et tegn på sosial stand. Ulike pigmenter kostet forskjellig derfor opplyser taksdokumentene ofte også hvilken farge det er på veggen. heldig for oss i dag.

Takster

 • Branntakster, beskriver ofte både farger og dekor ute og inne med tanke på husforsikringen. Branntakstprotokollene innes i Statsarkivet. Lokale museer kan ha arkiver.
 • Tingprotoklollene gir opplysninger om eierskifter og kan også inneholde beskrivelser av bygningen. 

Lovverket

 • 1827 - forbud mot å male husene i Oslo mot gaten hvite, gule eller lys røde. En medisiner hadde nemlig slått fast at det var skadelig for synet med for kraftige reflekser fra de lyse husene. Forbudet ble innført i Trondheim i 1906. Gamle foto viser at dette egentlig var en "sovende lov" som ikke ble fulgt.

Gamle fotografier

 • Selv om de gamle fotoene er i svart-hvitt kan de gi opplysninger om valører og hvordan fargesettingen på detaljer, lister og vinduer var.
 • Klesdrakt, kjøretøy og møbler kan si noe om dateringen av bildet.
 • Tapeter og brystningspaneler er gjerne overmalt eller fjernet. I slike tilfeller er gamle bilder en god hjelp.

Malerier

 • Prospekter, landskap, bymiljøer, gårdsanlegg og interiører kan gjenfinnes i malerier.
 • Kan være gode kilder til fargebruk.

Litteraturen

 • Opplysningslitteratur fra 1700-årene og i skjønnlitteraturen fra 1800-1900 finnes mange beskrivelser av fargebruk og -holdninger.

Kilder:

Riksantikvarens "Overflater- Fargeundersøkelse"

Gamle trehus, Drange, Aanensen og Brænne 1980-2000, Universitetsforlaget