Verneforeningen Gamle Drøbak

Riktig Restaurering, Drøbak. Akershus Fylkeskommune, Follo Museum og Norsk handverksutvikling

"Mange har etter hvert innsett at landets karakteristiske trehusbebyggelse er en enestående ressurs som bør tas vare på. I en liten by som Drøbak er det svært lett å registrere de endringer som skjer.

 

 

Det var allerede i slutten av 1950 årene tydelig at rivning av gamle hus for å gi plass til blokkbebyggelse og uheldige fasadeendringer var i ferd med å endre byens miljø." skriver Verneforeningen Gamle Drøbak på sine nettsider. Her kan du lese mer om byggeskikken i byen, laste ned verneplan for området og nyttig informasjon blant annet om brannsikringstiltak. En ekstra godbit er de gamle bildene, som det også er mulig å bestille kopier av.

Les mer om Verneforeningen Gamle Drøbak

Les mer om dette temaet