Sveitser- og dragestil 1870-1910

Frognerseteren. Foto: CEWG

Sveitserstilen ble svært populær i Norge. Stilen oppsto i Tyskland med klare referanser til sveitsiske alpehus. Perioden inntraff samtidig med nasjonalromantikken i Norge. Stilen kjennetegnes av utsmykning og detaljer. Dragestilen er en norsk variant av sveitserstilen. Her er detaljene og ornamentene inspirert av stavkirkene og funn fra vikingtiden.

Hva du skal se etter

  • Korsformede eller rektangulære bygningskropper, noen ganger med veranda
  • Saltak, noen få valmtak, stort takutstikk, synlige åser og sperrehoder
  • Skifer eller flate teglpanner. Takflaten skal helst være "tynn" og slett
  • Krysspostvinduer med 4 eller 6 fag. T-postvinduer
  • Detaljer i farget glass på glassverandaer eller over dører
  • Dypere profilert og mer utskåret listverk enn under klassisismen
  • Dører med korte og avlange fyllinger, overlysfelt med loddrette sprosser
  • Border, utskjæringer, utskårne bjelkehoder, gavlkryss og liknende
  • Malt i 2 eller 3 farger, konstruksjon og ornamentikk fremhevet 

Snekkerglede

På siste halvdel av 1800-tallet blir husene større, og de heves fra bakken på en høyere grunnmur. De får større takutstikk og flere dekorative elementer. "Snekkergleden" brer om seg i form av løvsagutskjæringer i gavler og rekkverk. Store midtgavler og glassverandaer blir vanlig. Innvendig får husene større rom og større etasjehøyde. Mer luft og lys var idealet. Noen sveitserhus er forseggjorte, andre er helt enkle.

Ferdighus

Snekkergleden var håndverk utført med løvsag. Husene ellers kunne være prefabrikerte. Dampsagen og maskiner i høvleriene gjorde det mulig å produsere materialer i et høyere tempo og med standardiserte dimensjoner. Også profilerte lister og detaljer kunne gjøres hurtigere og billigere enn før. Bygningsdeler basert på plankelaft ble ferdigprodusert på fabrikker og solgt som katalogvarer. Utbyggingen av jernbanen og oppføring av stasjonsbygninger i sveitserstil bidro til å gjøre stilen kjent rundt om i landet. Med jernbanen ble det også lettere å reise rundt som turist i Norge og flere store hotellbygninger er oppført på denne tiden. Flere av dem i sveitserstil kombinert med nasjonalromantisk utsmykning i dragestil.

Fargesetting

Sveitserhusene var malt i lys oker, hvitt eller andre lyse farger. De konstruktive detaljene hadde mørke farger, brune, grå eller grønne. Etter hvert blir den rent hvite fargen alminnelig. Dragestilen hadde det gamle værbitte tømmeret som forbilde og husene ble beiset mørk brune eller tjæret.

Les mer om Dragestil hos Norske Hjem

Sveitserstil i Norge

Jernbanestasjoner:

Krøderen stasjon 1872, tegnet av Georg Andreas Bull

Stjørdalen stasjon, tegnet av Paul Due

Hoteller:

Fleischers hotell på Voss åpnet i 1889, tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix.

Kviknes Hotel i Balestrand fra 1894, tegnet av Franz Wilhelm Schiertz. Blanding av sveitser- og dragestil.

Dalen Hotel oppført i 1894, tegnet av arkitekt Haldor Børve. Blanding av sveitser- og dragestil.

Villaer:

Grotten, Slottsparken, tegnet for Henrik Wergeland i 1841 av arkitekt Linstow, omtalt som Norges første sveitserhus.

Kampen, Storhaug og Våland i Stavanger

Plankebyen, Fredrikstad

Universitetets marinbiologiske feltstasjon i Drøbak1894, byggesett fra Strømmen Trævarefabrik

Kilde: Byantikvaren i Stavanger: 8000 trehus + ditt, Europas største trehusbebyggelse