Renessanse 1500 - 1700

#

Navnet på perioden er hentet fra fransk, renaissance, og betyr gjenfødelse. Det er antikkens idealer og klassiserende arkitektur som vekkes til live. Det er ikke mye renessansearkitektur å finne i Norge. Men det lille som finnes er desto mer knyttet til dramatisk historie og sterke eiere.

I Italia ser man den klassiske inflytelsen så tidlig som på slutten av 1300-tallet. Antikkens kunst, filosofi og arkitektur påvirker alle områder av renessansen i Italia og Frankrike. Den fornyede interessen for antikken blir ikke minst stimulert ved tilgangen på de antikke skriftene som kommer til Europa etter østromerrikets fall 1453. i  I Norge er vi under dansk styre fra 1536, og etter erkebiskopen av Nidaros sin flukt fra landet året etter - er protestantisk land.  Først etter reformasjonen ser man innflytelse fra renessansens ideer i norsk filosofi, kunst og arkitektur. I England har perioden fått betegnelsen Tudor-stil.

 

Hva kjennetegner stilen:

  • Klassisk dekor som tannsnitt og border
  • Eggestav og perlestav
  • Kasseterte vegger og tak (fyllingspaneler)
  • Forkrøpping av listverk og fyllinger
  • Klassiske sammensatte vindusbuer med søyler (etter Palladio) kan gjenfinnes på stabbur og loft.
  • Borger og bygninger som er bygget for beskyttelse i urolige tider, og derfor små vinduer, om noen, i 1 etg.
  • Mur, utmurt bindingsverk

Oppgangssagen innføres på 1500, noe som økte tilgangen på planker. Det ble bygget årestuer til utpå slutten av 1700-tallet, men fra 1600 fikk de første stuene pipe og peis. Vindusglass ble stadig mer utbredt. I 1622 laget Bærums Verk den første norske jernovnen. Byene hadde stor vekst under Christian IV, som innførte murtvang innen bymurene til Christiania.

Det ble bygget få monumentale byggverk i Norge i perioden og svært få kirker. De få bygningene som ble bygget er preget av renessansens klassiske arkitektur. Perioden satte også sitt preg på kirkekunsten i perioden.

Austråttborgen, Ørlandet 1537

Rosenkranztårn i Bergen 1565

Baroniet Rosendal  1665

Akershus festning, ombygget til renessanseslott av Christian IV fra 1593