BNL MD
#

Nyklassisisme 1920-1935

Spesielt villaarkitekturen har klare referanser til empire og klassisisme. Perioden omtales ofte som "Det nye Norge". 

Hva du skal se etter:

  • Avgrenset rektangulær bygningskropp.
  • Saltak eller halvvalmet tak, som oftest tekket med skifer eller teglstein.
  • Symmetri i fasaden.
  • Smårutete vinduer ofte med midtpost.
  • Inngangspartier og veranda markert med søyler og pediment/gavlmotiv.
  • Enkle lister.
  • Brede hjørnekasser gjerne markert som pilastre.
  • Bred takgesims som danner overgangen mellom vegg og tak. Takgesimsen kan også ha en tannsnittprofil.

Kilde: Byantikvaren i Stavanger, 8000 trehus+ditt

Deichman

Det gamle hovedbibliotekets fasade mot vest. Foto: Mahlum, Wikimedia Commons.

I tiden etter 1910 oppsto det igjen en sterk fornyet interesse for klassisk arkitektur. Det ble oppført mange murhus og større villaer av tre med detaljer og utsmykking som ble hentet direkte fra de antikke forbildene. Fasadene ble igjen preget av klassiske søyler, tunge gesimser med tannsnittmotiver, tempelgavler og utskjærte ornamenter hentet fra stilartene barokk, rokokko, louis-seize og empire. Utsmykkingen kan virke noe prangende og overlesset, men husene har likevel en tidløs eleganse som man i ettertid må sette stor pris på. Det barokke mansardtaket kom igjen på moten, nå med en kraftig svai ved takfoten. Større frittstående bolighus kan også ha bratt helvalmet tak. Mindre hus har ofte tak med halv-valm.

Gyllenborg Skole

Gyllenborg skole i Tromsø. Foto: Harald Groven, Wikimedia Commons.

Krysspostvinduene må vike for smårutete vinduer inspirert av Louis Seize-stilen. De dekorative elementene blir hentet fra det klassiske formspråket, med forbilder fra rom og renessansen. Fra ca. 1920 blir bolighus av tre også preget av en mer enkel og stram nyklassisisme. Fasadene blir strengt symmetriske, og panelarkitekturen og det utvendige listverket blir enklere enn i det foregående tiåret. Søyler og pilastre rundt inngangen blir brukt på de mer forseggjorte husene. Jo nærmere man kommer 30-tallet blir det klassiske uttrykket renere og mindre dekorert, til det går over i en arkitektur der man tydelig ser de nye funksjonalistiske idealene komme mer til syne.

Vardøhus Museum På Lushaugen, Vardø

Lushaugen museum i Vardø (1920) Foto: Hans Olav Lien, Wikimedia Commons.

Eksempler på nyklassisisme i Norge:

Haugesund rådhus, Haugesund (1924-31)
Telebygget Kongsberg, Kongsberg (1928)
Lushaugen museum, Vardø (1920)
Hofsethgården, Damsveien Vadsø (inspirert av Bergensklassisismen)
Huldrebakken, Øya Trondheim (1920)
Det gamle biblioteket, Vadsø (1924)
Hinna landstelefonsentral, Rogaland (1929)
Gyllenborg skole, Skolegt. Tromsø 
Rosendal kino, Innherradsveien Trondheim (1921)
Deichmanske bibliotek, Oslo (1933) 
Slemdal sentral, Frognerseterveien 23, Oslo (1924)
Sjømennenes aldershjem, Sjømannsvn., Trondheim (1926-28)
Det Nye Teater i Oslo (1919)
Rådhuset i Haugesund (1922) 
Vigelandsmuseet i Oslo (1924-31)
Ullevål haveby, Oslo
"Elsero", Madserud Alle
Den norske Creditbank, Oslo. (1923)

Villa i nyklassisistisk stil, Prostebakken. Foto: Ivar Ole Iversen, Byggeskikksenteret i Flekkefjord
Villa i nyklassisistisk stil, Prostebakken. Foto: Ivar Ole Iversen, Byggeskikksenteret i Flekkefjord