BNL MD
#

Kirkesøk - alt om norske kirker

Kirkesøk er nettsiden som gir deg informasjon om norske kirkebygg. Bygningenes interiører og eksteriører er dokumentert ved bilder og informasjon om arkitekter, byggeår og epoker er beskrevet. I tillegg kan du finne små og store historier knyttet til kirkene

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kirkelige organer og virksomheter. En del av arbeidet består i å være rådgivere i kirkeforvaltning. KA driver også nettsiden kirkesøk som inneholder informasjon om alle kirker som hører under Den norske kirke.  

Dataene er hentet fra kirkebyggdatabasen som også drives av KA. Kirkebyggdatabasen er et lukket fagsystem som benyttes av forvaltere på lokalt, regionalt og sentralt nivå, blant annet Riksantikvaren.

 

Hva finnes på kirkesøk?

Alle kirkene som ligger under Den norske kirke er søkbare på hvilke materiale de er bygget av, vernebestemmelser, epoken de er bygget og fylke. Du finner bilder av bygningene og informasjon om lokasjon, byggeår, plasser etc. Det lenkes videre til informasjonssiden Norges kirker som skal bevare og tilgjengeliggjøre fagstoff om kirkene for allmennheten.   

Norges Kirker på nett er et samarbeidsprosjekt mellom NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning og KA. NIKU har utarbeidet det redaksjonelle innholdet. 

 

Bruk av bilder og tekst

Tekst og bilder som finnes på kirkesøk er publisert under en Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Det betyr av du kan dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format under følgende forutsetninger: 

  • Foto uten vannmerke skal navngis med Foto: kirkesøk.no
  • For foto hvor opphavsrett er satt i vannmerke, skal bildet navngis med fotografens navn (primært) og kirkesøk.no eller Kirkebyggdatabasen som tillegg.
  • Eksempel: vannmerke "kirkebyggdatabasen©Jiri Havran" eller "Foto: Jiri Havran" navngis slik: Foto: Jiri Havran (kirkesøk.no) eller Foto: Jiri Havran (Kirkebyggdatabasen).