Reis til middelalderens Bergen

Slik så Bergen ut i 1350

Nå kan du besøke 1350- tallets Bergen. I en animasjonsfilm, selvfølgelig. Denne fantastiske rekonstruksjonen viser hvordan Bergen så ut.  Bygninger som det bare er ruiner etter i dag er vist slik de sto i all sin ruvende prakt. Opplev en rusletur langs bryggesiden og ta en titt på båtene...

Riksantikvaren har i samarbeid med Byantikvaren i Bergen og Arkikon utarbeidet en digital rekonstruksjon som viser Bergen i middelalderen, næremere bestemt ca 1350.

Filmen viser byens struktur og bygningenes utforming basert på kjente kilder, utgravingsresultater og kjent byggeskikk. Det har særlig vært fokusert på steinbygningene som i dag enten er sterkt ombygget, er revet eller framstår som ruiner i den moderne bybebyggelsen.

Steinbygningene i filmen er plassert nøyaktig der hvor ruiner/middelalderbygninger er lokalisert i dag, og i en historisk korrekt topografisk situasjon. Flere av steinbygningene er rekonstruert for første gang.

Det er viktig å påpeke at filmen kun formidler et forslag til hvordan Bergen har sett ut på et gitt tidspunkt i middelalderen, det er ikke en fasit. I så måte er det å håpe at filmen vil gi ny næring til hvordan middelalderens steinbygninger har framstått.