Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Absorpsjon

Oppsuging. Malingsteknisk benyttes absorpsjon om underlagets evne til å ta opp i seg malematerialer. I fargelæren snakker vi om at sollyset delvis absorberes når det faller på en farget flate. Sollyset inneholder alle farger, og når det f.eks. faller på en rød flate, vil solstrålene absorberes av overflaten med unntak av de røde.De røde strålene vil bli kastet tilbake, og øyet vil dermed oppfatte overflaten som rød.

Kilde: BoligABC
Adel, adelsved

se malme

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Adelfuru
Furu med stor andel malme
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Adelstokk
Stokk med stor andel malme
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Adhesjon
Malingsteknisk benyttes adhesjon om malematerialers evne til å gi heft til underlaget (hefteevne).
Kilde: BoligABC
Akseleratorer (akselererende tilsetningsstoffer)
Tilsetningsstoffer for å påskynde avbinding og/eller herding av betongen. Se også herdingsakselererende tilsetningsstoffer og størkningsakselererende tilsetningsstoffer.
Kilde: Eldar Juliebø
Alen
Lengden fra lillefingerspissen til albuespissen. 1 norsk alen = 2 fot 00,6275 m. 1 svensk alen = 0,5938 m. 1 dansk alen = 0,6277 m. Tommelalen: lengden fra albue til tommelfingerspissen. Alenfot: 1/2 alen
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Algran

Gran egnet til hustømmer

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Alkove
Lite rom uten vindu, med skråtak og forheng istedenfor dør.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Alminnelig lås
Tømmerbinding. Rett hakeblad med kile og skrått innsnitt som i tillegg får tapper i endene
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Altan
Takterrasse, ikke overbyg oppholdsplass på tak over utbygg på en byning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Amerikansk bindingsverk
Se lett bindingsverk
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Andreaskors

To motstilte skråbånd som er avbundet til et stivt kryss. Benyttes til sideavstiving av konstruksjoner.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Anker, ankerjern, muranker

Armeringsstål eller flattjern som brukes til å forankre bjelker til murte vegger.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Ankermål
Del av et anker som er vertikal og murt inne i eller utenpå muren, som mothold for strekk-krefter.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Ankerstang
Den delen av et anker som er horisontal og festet til bjelken.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Anleggsbind
Det hovedbind i et valmtak som ryggsperrene vanligvis ligger an mot.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Anneks
Mindre bygning som hører sammen med hovedbygning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Anslagsplanke
Høydeavstivning på dør i stavbygg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Approbasjon
Bygningsmyndighetenes godkjenning av byggemelding/ byggetillatelse.Det kan knyttes visse betingelser til byggetillatelsen. Betingelsene kan for eksempel være opparbeidelse av parkeringsplasser, lekeplass og lignende.
Kilde: BoligABC
Apsis
Halvrundt tilbygg på stavkirker (korsformede kirker) som inneholder koret.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Arbeidsbord
Panelbord av simplere kvalitet enn kjøpmannsbord.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Area
Luftegrav, for eksempel for vinduer under terrengnivå.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Areasluk
Nedsenket sluk med sandfang.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Ark

Takoppbygg med vindu. Arkfasaden er i plan med husfasaden.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Arkade

En overdekket gang som bæres av flere søyler.

Kilde: BoligABC
Arkader
Bueskiver mellom stavene i stavkirker.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Arkeologisk kulturminne
Fysiske spor og levninger etter tidligere tiders liv og virksomhet, der utgravning og dokumentasjon utgjør hovedkildene til vår kunnskap om og opplevelse av fortidens samfunn.
Kilde: Riksantikvaren
Arkivolt
Midtstykke over dør med avrunding mot døråpning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Armering
Konstruksjon- eller materialforsterker, gjerne innstøpt i en betongkonstruksjon (armert betong) eller innmurt i murverk (armert murverk). Armeringen setter konstruksjonen bedre i stand til å oppta strekkrefter.
Kilde: Fortidsminneforeningen
Armering
Stål innstøpt i en betongkonstruksjon til forsterkning av denne. (NS 427.A5)
Kilde: Eldar Juliebø
Armeringsybde
Avstand fra betongoverflaten til senter av armeringsstang. (NS3473:2003)
Kilde: Eldar Juliebø
Armert betong
Betong med armeringsstål som virker sammen med betongen ved overføring av opptredende laster. (NS 3473:2003)
Kilde: Eldar Juliebø
Armert murverk
Murverk utført med armering i fugene.
Kilde: Eldar Juliebø
Ask
Løvtre. Varmekjært treslag som begrenser seg til den sørlige delen av landet. Fargen er lys, men kjerneveden kan ofte være mørkere i forskjellige fargetoner. Brukes til verktøy, sportsutsyrt etc.
Kilde: Treteknologi
Aulestokk
Se raftestokk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Autentisitet
Autentisitet brukes om et objekts grad av ekthet og/eller opprinnelighet. Autentisitet må alltid sees i forhold til noe, for eksempel tidsperiode, stilart, materialbruk eller byggemåte.
Kilde: Riksantikvaren
Automatisk fredet kulturminne
Et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt vedtak. Disse kulturminnene er automatisk fredet: 1 Faste kulturminner fra før 1537. 2 Samiske faste kulturminner eldre enn 100 år. 3 Stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537-1649. 4 Faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. 5 I tillegg er det bestemmelser for enkelte typer kulturminner (se svalbardmiljøloven). 6 Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne regler i kulturminneloven.
Kilde: Riksantikvaren
Automatisk fredete kulturminner
Kulturminner fra tiden før 1537; samiske kulturminner eldre enn 100 år; erklærte stående byggverk fra perioden 1537-1649; alle kulturminner på Svalbard eldre enn 1945; mer enn hundre år gamle båter,skipsskrog og tilbehør.
Kilde: Odda kommune
Avbinding
Tilkapping og forarbeiding av trekonstruksjoner. Oppslag , kapping,tilhugging og tilpasning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Avbindingsplass
Eget sted utenfor bygget hvor avbindingen utføres.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Avbore
Gjennombore en tømmerbinding for istetting av dømling.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Avfase
Lage en avfasing.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Avfasing
Kant som er gjort skrå.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Avretting
Justering og tilpasning av en konstruksjon slik at den stemmer med lodd, vater, vinkel og retning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Avsatstak

Avart av seteritak, hvor takavsatsen er for lav til å kunne ha vinduer.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Avsokling
Avslutning av fas et stykke fra stavenden, slik at man får en sokkelvirkning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Avsprengning
A) Avstiving av bjelkelag ved å sette inn kryss av bord på tvers mellom bjelkene. B) Avstiving av bjelke ved å feste skråstivere til bjelkesidene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen
Avvalmet tak
Tak med kvart-valm. Se valm.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen