Seniorrådgiver innen brukeropplevelse (UX)

Stillingstype
Fast jobb
Utlyst av
Riksantikvaren
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
24.01.2021
Kontaktpersoner
Solveig Skjermo
Seksjonssjef for digitale tjenester
480 34 224
Beskrivelse

Riksantikvaren har klare ambisjoner for høyt digitalt engasjement og gode brukeropplevelser i våre løsninger. Vi søker derfor etter en seniorrådgiver innen brukeropplevelse (UX) som skal jobbe på tvers av alle Riksantikvarens digital tjenester og stå i førersetet for utvikling av gode, brukervennlige digitale løsninger til kulturmiljøforvaltningen. Vi ser etter deg som har sterk digital kompetanse, er en kreativ konseptutvikler og liker å ta ansvar og drive prosesser. Du vil kunne være med på å utforme din egen rolle hos Riksantikvaren og ditt arbeid vil ha stor påvirkning for bruk av digitale tjenester i kulturmiljøforvaltningen.

Stillingen ligger i Seksjon for Digitale tjenester som har ansvar for å utvikle og tilby digitale tjenester for hele kulturmiljøforvaltningen i Norge og for publikum. Du vil jobbe med brukere internt i Riksantikvaren og i kulturmiljøforvaltningen for øvrig - vi samarbeider tett med blant annet fylkeskommuner, Sametinget og kommuner. Du vil være ansvarlig for å skape et høyt brukerengasjement og implementere gode rammeverk for brukersentrert utvikling. 

Arbeidsoppgaver

 • implementere et rammeverk for brukersentrert utvikling for Riksantikvarens digital tjenester
 • utarbeide brukerreiser og personas for Riksantikvarens brukere i tett samarbeid med utviklingsteam, brukere og fagfolk innen kulturmiljøforvaltningen på tvers av våre digitale tjenester
 • lede designprosess og brukerengasjement med workshops, fokusgrupper, bygging av prototyper og gjennomføring av brukertester og -undersøkelser      
 • utarbeide og/eller implementere brukergrensesnitt
 • delta i kreative prosesser for nye løsninger, konseptutvikling, brukertesting og bidra i kontinuerlig forbedring av våre løsninger.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant, høyere utdanning innen teknologi, design eller andre nærliggende fag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • erfaring med brukersentrerte metoder og visualisering, samt utarbeidelse av gode brukeropplevelser og brukergrensesnitt
 • evne til å skape brukerengasjement og levere digital utvikling basert på brukerbehov
 • god metodisk forståelse og kompetanse på relevante metoder og smidige utviklingsprosesser, eksempelvis designsprinter, LEAN, Scrum/Kanban, BPMN
 • erfaring med interaksjons- og tjenestedesign
 • erfaring med utforming av nettsteder, fagapplikasjoner eller saksbehandlingsløsninger     
 • kjennskap til universell utforming og WCAG-standarden

  Det er en fordel om du har erfaring innenfor ett eller flere av følgende områder:
 • frontend-utvikling i eksempelvis Javascript, CSS og HTML
 • verktøy som Axure, Sketch, Zeplin og InVision     
 • offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og effektivt
 • tar initiativ og er resultatorientert
 • gode samarbeidsevner, med evne til å lede har gjennomføringskraft og vet hvordan du skaper
 • entusiasme, fremdrift og resultater, og som involverer andre i det du gjør

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk.

Andre opplysninger:
Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg  som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.
Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. 

Om arbeidsgiveren

Riksantikvaren ble opprettet i 1912. Riksantikvaren skal ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Søk her!