Rådgiver - Byggesak og byantikvar

Stillingstittel
Rådgiver - Byggesak og byantikvar
Utlyst av
Stavanger kommune
Arbeidssted
Stavanger
Søknadsfrist
26.09.2021
Kontaktpersoner
Børge Kallesten
seksjonssjef byggesak
940 10 766
Sven Norland
avdelingssjef byggesak og byantikvar
479 73 327
Beskrivelse
I Stavanger kommune jobber vi med å ta vare på Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Samtidig er vi en kommune i stadig utvikling, med stor grad av transformasjon, fortetting og fornyelse. Kommunelandskapet varierer fra områder med relativt tett bebyggelse og høy utnyttelsesgrad, til områder som i stor grad er preget av landbruk og havbruk. Det nye skal tilpasses det eksisterende, by- og stedsutvikling skal balanseres med bygningsvern. I dette spenningsfeltet trenger vi deg!

Som rådgiver på seksjon byggesak får du være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag. Du vil få spennende arbeidsoppgaver med faglige utfordringer, og saker relatert til et stort og geografisk variert område. Du vil også bidra til å styrke avdelingens rolle som en ansvarlig og konstruktiv samarbeidspartner i plan- og byggeprosessen.

Avdeling byggesak og byantikvar har for tiden 28 ansatte og er en av fire avdelinger i tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging. Avdelingen er organisert i to seksjoner - byggesak og byantikvar. Seksjon byggesak jobber både med byggesaksbehandling og tilsyn. Vi holder et høyt tempo, og tilstreber kort saksbehandlingstid.

Vi er en inkluderende og internasjonal gjeng i et sterkt og innovativt tverrfaglig miljø.

Vil du bidra til å gå foran, skape fremtiden og levere de beste resultatene for Stavanger i årene fremover?

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av alle typer byggesøknader
 • Rådgivning og veiledning av tiltakshavere, prosjekterende og utførende
 • Utstrakt innbyggerkontakt og samhandling internt og på tvers av avdelingene 

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen jus/arkitektur/ingeniørfag eller tilsvarende
 • God kjennskap til både plan- og bygningsloven samt forvaltningsloven
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er en forutsetning
 • En kombinasjon av erfaring innen plan/bygg/eiendom fra både privat virksomhet og offentlig forvaltning er ønskelig
 • Minimum 3 år relevant arbeidserfaring
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du er interessert i byutvikling og samfunnsplanlegging
 • Du trives med å veilede, er serviceinnstilt og løsningsorientert; du forstår og kan håndtere ulike synspunkter
 • Du tar ansvar for egen utvikling og bruker dine erfaringer på en konstruktiv måte
 • Du er opptatt av å skape gode resultater og bidra til at vi når de målene vi har satt oss
 • Du er en lagspiller med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og spennende fagmiljø
 • God opplæring med kontinuerlig oppmerksomhet på høy faglig kvalitet
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Et sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Fordelaktige treningsavtaler
 • HjemJobbHjem-ordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn og oppstartsdato etter avtale

Om arbeidsgiveren

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Lenke