Driftsleder for bygnings- og anleggsforvaltning

Stillingstittel
Driftsleder for bygnings- og anleggsforvaltning
Utlyst av
MiA - Museene i Akershus
Arbeidssted
Strømmen
Søknadsfrist
24.01.2021
Kontaktpersoner
Joel Boaz
Avdelingsdirektør
404 53 742
Beskrivelse

MiA – Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 30 besøkssteder og flere kompetansesentre. Administrasjonen ligger på Strømmen.

MiA forvalter 246 kulturhistoriske bygninger og har en av landets største bygningssamlinger. Vi har ambisjoner om å øke søkelyset på vedlikehold og istandsetting av bygningene vi forvalter, samtidig som vi aktivt skal formidle hvordan bygningers og menneskers historie er sammenvevd. MiAs rolle som museum og kompetansesenter er å bidra til kunnskapsutvikling lokalt og regionalt, også gjennom å formidle kunnskap om håndverk og byggeskikk. Vi prioriterer derfor tradisjonelle bygningsvernsteknikker for vedlikehold og istandsetting, både som et viktig miljøtiltak, men også som et forskningsfelt.

MiA søker nå etter en driftsleder med ansvar for vår portefølje av bygg og anlegg. Vi ser etter deg som brenner for bærekraftig bygningsforvaltning og bygningsvern. Stillingen er plassert i Museumstjenesten. Du vil bidra til en planmessig bygningsforvaltning, hvor produksjon og oppfølging av forvaltnings- og vedlikeholdsplaner blir prioritert. Samarbeid med eiere av museumsbyggene, lokale krefter og kollegaer i MiA blir en viktig del av stillingen. Du liker å ta i et tak selv, samtidig som du har bestillerkompetanse, og dermed erfaring med å sette ut oppdrag og følge opp prosjekter.

Akershus bygningsvernsenter, opplæringskontoret Tradisjonshåndverk og MiA Trainee er kompetansesentre i MiA. I tillegg er vi i gang med å utvikle en ny læringsarena for bygningsvern og tradisjonshåndverk som også støtter opp under vår satsning på bygg (https://mia.no/verkstedet). Driftsleder vil være viktig for å bidra til synergieffekt mellom MiAs ulike kompetansesentre.

 

Kvalifikasjoner

 • Ulike utdanninger kan være aktuelle: arkitekt, håndverker, driftsleder e.l
 • Erfaring med tradisjonelt bygningsvern
 • Erfaring med forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger
 • Bredt kontaktnett innenfor bygningsvern
 • Erfaring med formidling
 • Erfaring med søknadsskriving
 • Kjennskap til kommunale og fylkeskommunale prosesser og regelverk innen bygningsforvaltning

 

Egenskaper

 • Meget gode samarbeidsevner
 • Handlingsdyktig og selvstendig
 • Evne til å jobbe mot langsiktige mål, og samtidig forholde seg til uforutsette utfordringer
 • Reell interesse for fagfeltet
 • Evne til både å jobbe administrativt og å ta i et tak selv
 • Evne til å prioritere innenfor stramme budsjetter og ulike tidsperspektiv
 • Personlig egnethet er en forutsetning

 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til innovasjon og museumsutvikling i en mangfoldig museumsorganisasjon
 • Spennende oppgaver på tvers av MiA i samarbeid med engasjerte kollegaer
 • Utfordringer i et travelt, engasjert og variert fagmiljø
 • 100 % fast stilling
 • KLP pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

 

MiAs visjon er at vi skal tilby "opplevelser som gir mening". Vi ønsker å utfordre våre egne og publikums forventning til hva et museum er. MiA verdsetter mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Stillingen er en del av Museumsklynge viten, vern og utdanning i MiA, og rapporterer til avdelingsdirektør Joel Boaz.