Stipendiat ved Norsk håndverksinstitutt

Stillingstittel
Stipendiat ved Norsk håndverksinstitutt
Utlyst av
Norsk håndverksinstitutt
Arbeidssted
Maihaugen, Lillehammer
Søknadsfrist
01.03.2020
Beskrivelse

Stipendiat ved Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt lyser ut to stipendiatstillinger i 80% innenfor tradisjonelt håndverk. Stipendiatstillingen varer i tre år fra 1. september 2020.

Stipendiatstillingene ved Norsk håndverksinstitutt er en ordning som skal stimulere til praktisk kunnskapsutvikling, forskning og formidling av tradisjonelt håndverk. Håndverksinstituttet har per i dag 8 stipendiater med prosjekter innenfor ulike håndverk og de nye stipendiatene vil dermed inngå i et tverrfaglig felleskap. 

Vi søker håndverkere med solid faglig bakgrunn, svennebrev / fagbrev eller tilsvarende, i tillegg til flere års praksis ut over læretiden. Søkere bør være faglig nysgjerrige utøvere som ønsker å fordype seg i og utvide nettverk innenfor eget håndverk. Kandidaten må disponere eget verksted.

Stipendiatordningen baseres på:
• Egenutvikling gjennom praksis, utforsking og refleksjon.
• Kontakt med tradisjonsbærere
• Material- og verktøyforståelse
• Gjenstandsanalyse

Det forutsettes at stipendiaten er i stand til å utforme eget hovedprosjekt og delprosjekter.
Det forventes i tillegg deltakelse i felles aktiviteter i regi av Håndverksinstituttet. Formidling av eget håndverk og eget prosjekt forventes å være en del av stipendiatprosjektet. 

For utfyllende informasjon les her.

Søknad
Søknaden fylles ut digitalt og skal inneholde følgende vedlegg (i PDF):
• Prosjektbeskrivelse på 1-2 sider som:

  • Presenterer en overordnet problemstilling som gir retning for prosjektet
  • Peker på sentrale kilder og arbeidsmetoder
  • Viser relevans for faget

• CV
• Dokumentasjon på formell kompetanse
• Inntil 5 bilder av egne arbeider

For stillingene gjelder lønnstrinn 35 og medlemskap i Statens Pensjonskasse.