Rådgivere kulturarv/arkitekt

Stillingstittel
Fast, 100 %
Utlyst av
Innlandet fylkeskommune
Arbeidssted
Lillehammer
Søknadsfrist
26.05.2020
Kontaktpersoner
Kristin Loe Kjelstad
Seksjonssjef Kulturarv
412 98 220
Beskrivelse

Om enheten

 • Seksjon for kulturarv skal ivareta fylkeskommunens rolle som regional kulturminnemyndighet. I dette ligger å ivareta regionale og nasjonale kulturminneinteresser, gi kulturminnefaglig rådgivning til kommuner og eiere, drive formidling, kunnskapsbygging og utviklingsarbeid basert på kulturarven. Seksjonen har et særskilt ansvar for automatisk fredete kulturminner, forskriftsfredete og vedtaksfredete bygninger. Fylkeskommunen skal ivareta kulturarven både i et utviklings- og verneperspektiv. Seksjonen samarbeider tett med statlige og regionale myndigheter, kommunene, museene, eiere og frivillig sektor. Gjennom regionreformen er fylkeskommunen gitt nye oppgaver på kulturarvfeltet. Seksjonen har i dag 29 fast ansatte som danner et bredt kulturminnefaglig miljø

 

Vi søker deg som

 • har solid fagkunnskap innen planlegging, kulturminnevern og antikvarisk bygningsvern
 • er systematisk, effektiv, initiativrik og løsningsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • er selvstendig, men jobber også godt i team
 • har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Vi tilbyr

 • Godt og utviklende fagmiljø
 • Lønn etter avtale. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om stillingen

 • Stillingene er knyttet til arbeid med nyere tids kulturminner (etter 1537). Stillingene er 100%.  Tiltredelse så snart som mulig. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av kulturminneinteresser i plan- og byggesaker knyttet til nyere tids kulturminner
 • Deltagelse i seksjonens arbeid med veiledning og utviklingsoppgaver knyttet til bygningsvern og kulturlandskap
 • Veiledning og tilskuddsbehandling knyttet til fredet og verneverdig bebyggelse
 • Øvrige arbeidsoppgaver som inngår i seksjonens ansvarsfelt, bla. som følge av oppgaveoverføring fra Riksantikvaren.

 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis etter sivilarkitekt/master i arkitektur med kunnskap om planlegging og fordypning i kulturminnevern, antikvarisk bygningsvern og/eller sivilingeniør/master i teknologi med fordypning innen kulturminnefaglige, relevante fagområder. 
 • Erfaring fra kulturminnefaglig arbeid og saksbehandling fra offentlig forvaltning er ønskelig
 • Det er ønskelig med god innsikt i kulturminneloven, plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning generelt 
 • Førerkort for bil
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Søknad

Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.